Platni promet

Servis platnog prometa je dostupan na svim lokacijama OTP banke, a povezanost online vezom omogućava trenutni protok informacija štedeći time vaše vreme i novac.

Domaći platni promet

Domaći platni promet

Izborom naše banke dobijate pouzdanog partnera u obavljanju svakodnevnih finansijskih aktivnosti. Savremena tehnologija i kvalitetan kadar garantuju brz, siguran i sveobuhvatan servis uz minimalno trošenje Vašeg vremena.


Međunarodni platni promet

Međunarodni platni promet

OTP banka je po svojim osnovnim karakteristikama okrenuta ka međunarodnom poslovanju. Stručan kadar i savremena tehnologija nam daju brzinu, temeljnost i preciznost u pružanju usluga. Razvijeni korespondentni odnosi sa eminentnim svetskim bankama omogućuju da put Vašeg novca bude kratak i siguran.