0800 23 23 22

Pitanja i sugestije

Odgovornost kao temelj uspeha

OTP banka, kao jedan od lidera zelene tranzicije u bankarskom sektoru i kompanija čije je društveno i ekološki odgovorno poslovanje široko prepoznato, čvrsto je opredeljena da svojim klijentima obezbedi finansijske proizvode i usluge u skladu sa najvišim međunarodnim standardima čijom se primenom i poštovanjem  osigurava očuvanje životne sredine i zaštita ljudskih i prava iz radnog odnosa i obezbeđuje kontinuiran doprinos održivosti i dobrobiti društvene zajednice.

Usvajanjem Pravilnika za upravljanje ekološkim i socijalnim rizicima, koji je u potpunosti usklađen sa Okvirom za upravljanje ekološkim i socijalnim rizicima OTP Grupe (više detalja dostupno na https://www.otpgroup.info/sustainability/responsible-service-provider), definisali smo jasne ciljeve, procese i odgovornosti kojima se identifikuju, kontrolišu i smanjuju potencijalni negativni ekološki i društveni uticaji kreditnog i operativnog poslovanja Banke, dok se pozitivni uticaji promovišu.

U skladu sa tim i poštujući princip transparentnosti, obezbedili smo  poseban kanal komunikacije sa zajednicom, pojedincima i drugim zainteresovanim stranama,  koji žele da nam upute pitanja ili komentare koji se odnose na direktne ili indirektne uticaje našeg poslovanja i aktivnosti na životnu i društvenu sredinu, a posebno u vezi sa kreditima i projektima koje Banka finansira.

Shodno tome, sva pitanja po osnovu uticaja naših aktivnosti na  životnu i društvenu sredinu možete poslati na e-mail adresu: esg@otpbanka.rs.

Obaveštenje o privatnosti i obradi podataka o ličnosti za podnosioce ekoloških i socijalnih pitanja

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore