OTP paketi računa OTP paketi računa OTP paketi računa OTP paketi računa

Paket za mlade

Za klijente između 18 i 25 godina dostupan je Paket za mlade

Paket za mlade sadrži

Obavezni elementi paketa:

Opcioni proizvodi/usluge:

  • SMS servis

Osnovna cena paketa za obavezne proizvode/usluge 150 RSD, mesečno

Ukupna mesečna cena paketa predstavlja zbir osnovne cene paketa i cena za svaki opcioni proizvod/uslugu. Tarife za pakete se nalaze u delu naknade i provizije.


Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije