OTP paketi računa OTP paketi računa OTP paketi računa OTP paketi računa

Paket za klijente sa zaradom

  • Povoljnija mesečna nakada za koriršćenje kreditne kartice
  • Aktivirajte elektronsko i mobilno bankarstvo!
Otvorite Paket za klijente sa zaradom OTP banke u bilo kojoj filijali i koristite proizvode i usluge po povoljnijoj naknadi!

Šta vas očekuje u Paketu za klijente sa zaradom?

Obavezni elementi paketa:

Opcioni proizvodi/usluge:

  • SMS servis
  • MasterCard Installment kreditna kartica
  • Sef

Osnovna cena paketa za obavezne proizvode/usluge 250 RSD, mesečno

Ukupna mesečna cena paketa predstavlja zbir osnovne cene paketa i cena za svaki opcioni proizvod/uslugu. Tarife za pakete se nalaze u delu naknade i provizije.


Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije