OTP paketi računa OTP paketi računa OTP paketi računa OTP paketi računa

Paket za klijente ličnog bankarstva

  • Visa Gold kreditna kartica
  • MasterCard Installment kreditna kartica
  • Kupujte do 1.000 evra mesečno po srednjem kursu NBS
Ekskluzivni paket za klijente koji traže
sve što savremeno bankarstvo nudi! Otvorite Paket za klijente ličnog bankarstva u bilo kojoj poslovnici OTP banke.

Šta sve možete koristiti u okviru Paketa za klijente ličnog bankarstva?

Obavezni elementi paketa:

Opcioni proizvodi/usluge:

  • Bonus štedni račun za sredstva po viđenju uz mogućnost kupovine do 1.000 EUR mesečno po srednjem kursu NBS
  • SMS servis
  • VISA Gold kreditna kartica
  • MasterCard Installment kreditna kartica
  • Sef

Osnovna cena paketa za obavezne proizvode/usluge 350 RSD, mesečno

Ukupna mesečna cena paketa predstavlja zbir osnovne cene paketa i cena za svaki opcioni proizvod/uslugu. Tarife za pakete se nalaze u delu naknade i provizije.


Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije