OTP Grupa

OTP banka Srbija deo je jedne od najuspešnijih grupacija koja ima dugu tradiciju poslovanja i jedna je od vodećih u centralnoj i jugoistočnoj Evropi.
Trenutno, OTP grupa služi oko 11 miliona klijenata u devet zemalja, sa oko 33 hiljade zaposlenih i oko 1500 filijala.

OTP banka Mađarska

OTP banka je istovremeno najveća banka u Mađarskoj i vodeća banka u svim segmentima poslovanja na mađarskom finansijskom tržištu .

Internet: www.otpbank.hu

OTP banka Rumunija

OTP banka Rumunija nudi širok spektar finansijskih usluga - klijenti stanovništva čine težište poslovanja rumunske banke.

Internet: www.otpbank.ro

OTP banka Hrvatska

OTP banka Hrvatska – sedma banka po veličini na hrvatskom bankarskom tržištu – vodeća na tržištu Istre.
OTP banka Hrvatska je u maju 2017. godine kupila Splitsku banku. Očekuje se da će postupak spajanja banaka trajati do leta 2018. Do tada, ove će banke poslovati kao odvojena pravna lica.

Internet: www.otpbanka.hr

Internet: www.splitskabanka.hr

OTP banka Ukrajina

Kao korak u regionalnom širenju, OTP Bank je ušla na bankarsko tržište Ukrajine.

Internet: http://www.otpbank.com.ua/enb/

OTP banka Crna Gora

Kupovinom Crnogorske komercijalne banke AD, vodeća banka na crnogorskom tržištu je postala članica OTP grupe.

Internet: http://www.ckb.me/pocetna.8.html

OTP banka Slovačka

Slovačka banka, prva inostrana akvizicija OTP-a, pruža pun spektar finansijskih usluga svojim klijentima, prevashodno preduzetnicima i opštinama.

Internet: www.otpbank.sk

OTP banka Bugarska

Vodeća na bankarskom tržištu u Bugarskoj, pruža svojim klijentima pun spektar finansijskih usluga.

Internet:  www.dskbank.bg

OTP banka Srbija

Od. 21. maja 2007. godine objedinjena kreditna institucija posluje pod imenom OTP banka Srbija a.d. Novi Sad.

Internet: www.otpbanka.rs

OTP banka Rusija

Kao značajan stadijum regionalnog širenja, OTP Bank je kupila „Investberbank Group“ sa sedištem u Moskvi čija aktivnost pokriva oko 80 procenata ruske teritorije.

Internet: https://www.otpbank.ru/