Osnovni podaci

Naziv:OTP banka Srbija a.d. Novi Sad

Adresa: Bulevar oslobođenja 80. 21 102 Novi Sad

Internet: http://www.otpbanka.rs/ 
E-mail: office@otpbanka.rs

S.W.I.F.T. OTPVRS22

Telefon: 021/ 48 000 00
Faks: 021/ 48 000 32
Reuters: OTPM 
Broj računa:  908-32501-57  

Matični broj:  08603537
Šifra delatnosti:  6419  

Registarski broj:  21808603537
PIB:  100584604