Finansijsko i putno osiguranje

Osećaj sigurnosti je neprocenjiv! U saradnji sa UNIQA osiguranjem, pripremili smo vam pakete osiguranja Sigurno 30, Sigurno 45 i Sigurno 90!

Osiguranje


Zaštitite se brzo i jednostavno od nepredviđenih troškova nastalih prilikom korišćenja platnih kartica, uz istovremeno putno zdravstveno osiguranje za vas i vašu porodicu.

Zaštitite se od mogućih zloupotreba, krađe ili gubitka platnih kartica

Paketi osiguranja Sigurno pokrivaju troškove blokade ili zamene platne kartice u iznosu do 50 evra, trošak zamene dokumenata ili ključeva u iznosu do 100 evra, kao i troškove neovlašćenog korišćenja kartice u periodu do 72 sata pre prijave krađe ili gubitka kartice.

Besplatno osiguranje

Besplatno osiguranje Sigurno 30 uz Visa Gold karticu, Gold paket, Gold plus paket ili Visa Business Charge karticu!
Potpuna zdravstvena zaštita na putovanjima

Uz Sigurno pakete osiguranja bićete osigurani tokom putovanja u svim zemljama sveta u slučaju hitnih medicinskih troškova, transporta i spasavanja, uključujući i ski rizik!
Ukoliko uz vas, kao korisnika platne kartice putuje porodica, osiguranje važi i za vašeg supružnika i decu do 25 godina!lzaberite opciju osiguranja od 30, 45 ili 90 dana sa minimalnim mesečnim troškovima koji se naplaćuju sa računa platne kartice:

Paket Cena/mesec Boravak u inostranstvu Iznos osiguranja
Sigurno 30 130 din. Do 30 dana godišnje Do 10.000 EUR
Sigurno 45 210 din. Do 45 dana godišnje Do 30.000 EUR
Sigurno 90 250 din. Do 90 dana godišnje Do 30.000 EUR

Potrebne su vam detaljnije informacije?

Pozovite Info centar UNIQA osiguranja na +381 11 20 24 100