0800 23 23 22

Rukovodstvo

Rukovodstvo - Upoznajte se sa rukovodećim timom OTP banke, timom koji svojim iskustvom i ekspertizom, nastoji da vam obezbedi sigurnu finansijsku budućnost i olakšano poslovanje.

Izvršni odbor

Predrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora

Predrag Mihajlović je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, a postdiplomske studije završio je u Grenoble Ecole de Management Univerziteta u Francuskoj sa zvanjem doktora poslovne administracije. Svoju bogatu bankarsku karijeru započeo je u AY Bank Ltd. London kao diler na deviznom tržištu. U periodu od 1995. do 2003. godine, bio je zaposlen u Vojvođanskoj banci na pozicijama: saradnik za poslovne aranžmane, vođa projektnog tima za uvođenje evra, direktor za odnose sa finansijskim institucijama. Od 2003. do kraja 2008. je radio u Komercijalnoj banci kao specijalni savetnik predsednika banke i zamenik predsednika Izvršnog odbora banke sa odgovornošcu za četiri sektora: Sektor privrede, Sektor za rad sa stanovništvom, Marketing i razvoj novih proizvoda i Sektor za investiciono bankarstvo. Predrag Mihajlović je u dva mandata bio guverner Američke privredne komore, kao i predsednik Upravnog odbora NALED-a. 2013. godine prelazi u Credy banku na poziciju predsednika Izvršnog odbora, a između 2014. i 2016. je bio na poziciji direktora za konsultantske poslove kuce Baker Tilly Zapadnog Balkana. Tokom 2016. godine obavljao je poslove direktora Sektora za poslove sa privredom u VTB Banci. Naredne godine se pridružuje OTP grupaciji na poziciji predsednika Izvršnog odbora OTP banke Srbija a.d. Novi Sad, a u decembru iste godine prelazi na poziciju predsednika Izvršnog odbora/CEO Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, gde ostaje i posle integracije OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, sve do preuzimanja dužnosti predsednika Izvršnog odbora OTP banke Srbija a.d. Beograd. Kao izabrani CEO, bio je Sponzor dva projekta integracije banaka koje posluju u okviru OTP Grupe u Srbiji. Od oktobra 2018. Predrag Mihajlović je predsednik Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije sa četvorogodišnjim mandatom. Takođe je i potpredsednik Foruma za odgovorno poslovanje i član Predsedništva Saveza ekonomista Srbije.

Predrag Vasić, član Izvršnog odbora zadužen za IT i operacije

Predrag Vasić Vasić je diplomirao na Ekonomskom Fakultetu u Subotici,
Univerziteta u Novom Sadu. Svoju profesionalnu karijeru započeo je 1995.
godine kao programer u kompaniji M&I Systems. U septembru 1997. se
zapošljava u Kulskoj banci, koja okončanjem procesa integracije u maju 2007.
godine postaje OTP banka Srbija. Njegova karijera obuhvata značajno
iskustvo u IT razvoju, sa posebnim kompetencijama za razvoj bankarskih IT
sistema, ali i iskustvo u oblasti IT operacija, interne službe, logistike i
operacija. U periodu od 2007. do 2014. godine obavljao je poslove direktora
Direkcije za razvoj IT u OTP banci Srbija a.d. Novi Sad, gde je pre svega bio
zadužen za interni razvoj, održavanje i podršku funkcionisanja informacionog
sistema banke. 2014. godine imenovan je za direktora Sektora za IT i logistiku,
a od 2016. postaje član Izvršnog odbora OTP banke Srbija a.d. Novi Sad. U
toku integracije OTP banke Srbija a.d. Novi Sad sa Vojvođanskom bankom
a.d. Novi Sad, obavljao je funkciju predsednika Izvršnog odbora OTP banke
Srbija a.d. Novi Sad. Predrag Vasić je rukovodio procesom spajanja dva IT
sistema u toku dve integracije banaka koje posluju u okviru OTP Grupe u
Srbiji, tokom kojih je obavljao funkciju člana Izvršnog odbora zadužen za IT i
operacije, a potom i predsednika Izvršnog odbora Vojvođanske banke.

Marija Popović, članica Izvršnog odbora zadužena za poslove sa privredom

Marija Popović  je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer
bankarstvo. Profesionalnu karijeru  započela je u Societe Generale banci
2001. godine kao saradnik u Odeljenju deviznog režima. Iskustvo stiče u
Sektoru za rad sa privredom, na početku kao saradnik za rad sa korporativnim
klijentima, a potom kao asistent menadžera, koordinator mreže filijala za rad
sa privredom, direktor za poslove sa malim i srednjim preduzećima, direktor za
rad sa privredom, a u februaru 2016. postaje direktor odeljenja za segment
poslovanja sa srednjim privrednim  subjektima. U septembru 2016. Marija
Popović postaje izvršni direktor Sektora za poslove sa privredom, a u
decembru 2017. član Izvršnog odbora za isti sektor pod čijim je vođstvom
uvećan tržišni udeo i dodatno razvijeno poslovanje sa privredom, uključujući GTB i komercijalni faktoring. U procesu preuzimanja od
strane OTP grupe, vršila je funkciju predsednika Izvršnog odbora/CEO Societe
Generale banke. Danas je i predsednica Upravnog odbora OTP Leasing Srbija kao i članica Upravnog odbora Američke privredne komore u Srbiji.

Vuk Kosovac, član Izvršnog odbora zadužen za poslove sa stanovništvom

Vuk Kosovac je diplomirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na
smeru informacionih sistema. Svoju karijeru je započeo u Societe Generale
banci 2004. godine kao saradnik u Odeljenju za projekte i  organizaciju.
Tokom perioda koji je usledio postao je menadžer ovog odeljenja i na toj
poziciji ostao do 2008. godine. Internacionalno iskustvo stiče od 2008. do
2011. godine tokom rada u centrali Societe Generale banke u Parizu na
poziciji starijeg konsultanta, gde je imao važnu ulogu u različitim projektima
razvoja i unapređenja poslovanja SG entiteta kroz uvođenje novih IT alata, učestvovanje u due diligence procesima, kao i integraciji Rosbank-e.
Povratkom u Srbiju, preuzima poziciju direktora strategije i marketinga, a 2012.
postaje izvršni direktor Direkcije marketinga. U maju 2018. godine je
unapređen u člana Izvršnog odbora za Sektor za rad sa stanovništvom. Pod
vođstvom Vuka Kosovca u Societe Generale banku su uvedene brojne
inovacije u smeru modernizacije poslovanja i digitalne transformacije. Od 2019. godine Vuk predstavlja OTP banku kao član Skupštine Inicijative „Digitalna Srbija“, dok je u junu 2021. godine izabran za člana Upravnog odbora Francuske privredne komore u Srbiji (Chambre de Commerce et d’Industrie France Serbie).

Balazs Balogh, član Izvršnog odbora zadužen za upravljanje rizicima

Balazs Balogh je diplomirao na Univerzitetu ekonomskih nauka u Budimpešti
gde stiče zvanje magistra prirodnih nauka. Deo studija završio je u Holandiji na
Mastriht Univerzitetu. Karijeru je započeo kao menadžer za odnose sa
korporativnim klijentima Mađarske razvojne banke. Potom 2004. postaje viši
menadžer projekta u OTP banci u Budimpešti u okviru Direkcije za projektno
finansiranje i akvizicije gde dalje napreduje i postaje šef odeljenja u okviru iste
direkcije. Ubrzo je imenovan za poziciju direktora direkcije Projektno
finansiranje sa odgovornošću za vođenje Sektora za energetsko finansiranje
Mađarske. Internacionalnu karijeru otpočinje 2013. godine na radnom mestu
direktor za upravljanje rizicima i član Upravnog odbora Banke u Crnogorskoj
Komercijalnoj banci, a 2017. godine pa sve do prelaska u Vojvođansku banku
obavljao je poslove direktora za upravljanje rizicima i člana Upravnog odbora u
Splitskoj banci. Balazs Balogh je tokom jula 2018. godine imenovan za člana
Izvršnog odbora Vojvođanske banke zaduženog za upravljanje rizicima i sa te
pozicije upravljao procesom integracije dve banke sa aspekta rizika. Od
pravnog spajanja OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d.
Novi Sad je član Izvršnog odbora zadužen za upravljanje rizicima. Od sredine
2020. godine je član Izvršnog odbora OTP banke Srbija a.d. Beograd zadužen
za upravljanje rizicima.

Branimir Spasić, član Izvršnog odbora zadužen za finansije

Branimir Spasić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na
smeru računovodstvo, finansije i interna revizija. Bankarsku karijeru započinje
u Alpha banci, gde je radio na poziciji menadžera Sektora za izveštavanje.
Priključio se Societe Generale banci 2010. godine kao stariji specijalista za
finansijsku kontrolu. Od 2012. do 2014. radio je kao šef finansijskog
izveštavanja, a nakon toga kao menadžer Odeljenja za kvalitet podataka i
finansijske projekte. Od 2015. stupa na poziciju menadžera Odeljenja
finansijske kontrole. U decembru 2017. Branimir Spasić je unapređen u
izvršnog direktora Sektora finansija. Tokom karijere, predvodio je brojne
projekte: dizajnirao je FTP alat, učestvovao u pripremama za BI, povećao
transparentnost finansijskih procesa i doprineo boljem poznavanju finansija
kolega u svim delovima banke. Branimir Spasić je bio jedan od ključnih
nosilaca due diligence procesa i akvizicija KBC i Alpha banke, kao i projekata
analize tržišta, a posebno važnu ulogu je imao u procesu OTP akvizicije.

Upravni odbor

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore