O grupi | OTP banka Srbija
Kontakt centar 0800 23 23 22

O grupi

Odlikuje nas timski rad, fokus na poboljšanje iskustava klijenata sa akcentom na usluge i savremene tehnološke inovacije, odnos zasnovan na poverenju i poštovanju i doprinos odgovornom i efikasnom poslovanju.

OTP grupa

OTP Grupa, sa sedištem u Budimpešti, Mađarska, jedna je od najstabilnijih finansijskih grupa u regionu CIE, uz izvanrednu profitabilnost i stabilne pozicije kapitala i likvidnosti.

Bankarska Grupa trenutno pruža univerzalne finansijske usluge u 11 zemalja za preko 16,3 miliona klijenata, uz mrežu od gotovo 1.500 filijala i 38.000 zaposlenih. Matična banka Grupe, OTP Banka, javno je kotirana kompanija uz raznoliku međunarodnu vlasničku strukturu.

Projekat integracije je takođe okončan u Srbiji 30.4.2021. godine spajanjem Vojvođanske banke a.d. Novi Sad i OTP banke Srbija a.d. Beograd koje su nastavile dalje svoje poslovanje kao jedna banka sa nazivom OTP banka Srbija a.d. Novi Sad. Ova uspešna integracija je rezultirala stvaranjem jedne od vodećih finansijskih institucija u Srbiji po veličini aktive, broju ekspozitura i veličini kreditnog i depozitnog portfolija.

OTP Grupa je pionir u digitalizaciji i već 25 godina proaktivno deluje na polju digitalne transformacije svog poslovanja i implementacije novih tehnologija na finansijskom tržištu. Strateška orijentacija na inovacije je otvorila mogućnost rada sa gotovo 900 startap kompanija uz ostvarenih 30 pilot projekata, a upravo je u toku četvrti OTP Startap Partnerski Program koji predstavlja najopsežniji program inovacija Grupe do sada, jer su sve članice grupacije, uključujući OTP banku Srbija, u potrazi za startap partnerima koji podržavaju njihove poslovne ciljeve.

Prethodnica OTP banke, National Savings Bank, osnovana je 1949. godine kao nacionalna, državna banka za pružanje usluga vezanih za depozite i kredite stanovništva. Njene aktivnosti i ovlašćenja su se postepeno širila tokom narednih godina.
National Savings Bank je 1990. godine postala javno preduzeće sa akcijskim kapitalom od 23 milijarde forinti. Ime joj je promenjeno u National Savings and Commercial Bank. Potom su se aktivnosti koje nisu vezane za bankarsko poslovanje odvojile od banke, uključujući i povezane organizacione jedinice. Privatizacija OTP banke je počela 1995. godine. Vlasničku strukturu trenutno karakteriše raznolikost – akcionari su uglavnom privatni i institucionalni (finansijski) investitori.
OTP banka je započela svoje međunarodno širenje poslovanja u zemljama centralne i istočne Evrope, koje pružaju veliki potencijal za ekonomski rast sličan Mađarskoj. Prethodnih godina je OTP banka završila nekoliko uspešnih akvizicija, čime je postala ključan igrač u regionu. OTP Grupa trenutno posluje u Albaniji (OTP Albanija), Bugarskoj (DSK banka), Hrvatskoj (OTP banka Hrvatska), Rumuniji (OTP banka Rumunija), Srbiji (OTP banka Srbija), Sloveniji (SKB banka), Ukrajini (CJSC OTP banka), Rusiji (OAO OTP banka), Moldaviji (Mobiasbanka) i Crnoj Gori (Crnogorska komercijalna banka) preko svojih subsidijara. Bankarska grupa je lider na tržištu ili među liderima na tržištu u Bugarskoj, Mađarskoj, Crnoj Gori i Srbiji.
Strateški cilj OTP Grupe je da postane najuspešnija univerzalna bankarska grupa u centralnoj i istočnoj Evropi. Bankarska grupa nastoji da se neprestano razvija da bi pružila jedinstvene, pogodne i savremene usluge kako stanovništvu, tako i klijentima privrede kojima je jednostavnije i brže pristupiti, i koje olakšavaju suočavanje sa izazovima digitalnog doba i ispunjenje očekivanja klijenata.

O GRUPI

Pažljivo slušajući šta klijenti žele od nas kao njihove kuće finansija, iskustvom se pokazalo da je potreba za odgovoranim, pouzdanim i sigurnim partnerom nepohodna svakog dana.
Zato kao OTP Grupa koja se nalazi među evropskim bankarskim grupacijama sa najboljim pozicijama po kapitalu i likvidnosti, sa sigurnošću klijentima pružamo uslove za stabilno poslovanje i rast.

Posvećenost

Našu strategiju čine oni elementi koji klijenti najviše cene: stabilnost, profitabilnost, rast i inovacije. Nastojimo da delamo bolje i drugačije kako bi  doprinosili poslovnom uspehu naših klijenata i nas samih. Svojom transparentnim i timskim radom negujemo odnos koji se zasniva na poverenju i uzajamnom poštovanju.

Uspeh

Blizu 36 hiljada zaposlenih širom regiona, zaslužni su su za uspeh OTP Grupe u segmentu poslovanja sa stanovništvom i u korporativnom segmentu. Savremena rešenja, informacione tehnologije i prilagodljiva ponuda proizvoda zajedno sa ljudstvom čine Grupu pravim partnerom. Tokom 70 godina rada, pravilnim razumevanjem potreba i ciljeva, zasluženo vodimo skoro 18.5 miliona klijenata.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore