0800 23 23 22

Najčešća pitanja o keš kreditima

Da li mogu da podignem keš kredit kod vas i šta mi je za to potrebno?
Možete podneti zahtev za gotovinski kredit ukoliko ste u radnom odnosu kod istog poslodavca u minimalnom periodu od 6 meseci ili ste penzioner. Potrebno je da otvorite tekući račun, izaberete paket usluga i izvršite prenos plate ili penzije.

Da li ja kao nezaposleno lice mogu da podignem keš kredit
Da biste podigli gotovinski kredit potrebno je da ste u stalnom radnom odnosu ili zaposleni na određeno vreme pri čemu je potrebno da ugovor bude potpisan na period koji je duži od perioda otplate kredita. Minimalan period otplate kredita je 6 meseci.

Da li mogu da podignem keš kredit ako već otplaćujem jedan kredit kod vas?
Postoji mogućnost da otplaćujete više kredita u isto vreme što zavisi od visine Vaše plate/penzije i Vaše kreditne zaduženosti.

Da li mogu da dobijem kredit kod vas ukoliko imam registrovano kašnjenje u Kreditnom birou?
Svaki zahtev za kredit zahteva detaljnu proveru kreditne istorije korisnika kredita. Ukoliko postoji problem sa aktivnim nenaplaćenim dugom u Kreditnom birou, kredit ne može biti odobren.

Da li mogu da podignem keš kredit da bih otplatio dug koji imam u Kreditnom birou?
Svaki zahtev za kredit zahteva detaljnu proveru kreditne istorije korisnika kredita. Ukoliko postoji problem sa aktivnim nenaplaćenim dugom u Kreditnom birou, kredit ne može biti odobren.

Da li mogu da podignem keš kredit da bih otplatio dug koji imam u Kreditnom birou?
Ne mogu se refinansirati aktivna nenaplaćena dugovanja.

Kolika mora da bude minimalna zarada da bi se podigao kredit?
Prilikom podnošenja zahteva za kredit uzima se u obzir prosek poslednje tri mesečne neto plate ili penzije pri čemu iznos zarade ne sme biti niži od 24 000 rsd za zaposlene, odnosno 18 000 rsd za penzionere.

Šta mi je potrebno od dokumentacije da bih podigao kredit kod vas?
Potrebna Vam je potvrda o zaposlenju i visini poslednje 3 plate koju popunjava i overava Vaš poslodavac, odnosno 3 poslednja penziona listića.

Da li mogu da uzmem kredit ako sam zaposlen kod preduzetnika?
Zahtev za gotovinski kredit možete podneti ukoliko Vaš poslodavac obavlja registrovanu delatnost minimum 2 godine.

Da li ja kao preduzetnik mogu da podignem kredit kao fizičko lice?
Ukoliko ste samozaposleni, gotovinski kredit kao fizičko lice možete podići pod uslovom da vršite uplatu zarade preko računa minimum 6 meseci, a od toga minimum 3 meseca preko tekućeg računa otvorenog u našoj banci. Takođe, potrebno je da obavljate registrovanu delatnost u minimalnom periodu od 2 godine.

Koliko brzo može da mi bude odobren kredit?
Ukoliko je zahtev za kredit kompletiran traženom dokumentacijom i urednom kreditnom istorijom, sredstva mogu biti plasirana u roku od nekoliko radnih dana.

Zašto mi je odbijen zahtev za kredit?
Odgovor na ovo pitanje možete dobiti od bankarskog savetnika kod koga ste podneli zahtev za kredit.

Kolika mi je rata kredita za ovaj mesec i da li imam dugovanje?
Iznos rate i iznos dugovanja za kredit možete proveriti na više načina:
– Putem aplikacije za elektronsko bankarstvo
– Putem govornog automata na broju 011 30 11 555 ukucavanjem Vaše odgovarajuće šifre
– Slanjem upita sa mejl adrese koja je registrovana u sistemu banke
– Na šalteru svake naše ekspoziture
Potvrda o ukupnom iznosu ostatka duga po kreditu izdaje se u ekspozituri, sastanak možete zakazati putem Kontakt centra.

Da li moram da prenesem platu kod vas da bih podneo zahtev za kredit?
Da, ukoliko želite da podnesete zahtev za kredit potrebno je da izvršite prenos plate na tekući račun koji ste otvorili u našoj banci.

Koliko plata mora da prođe preko tekućeg računa da bih stekao uslov da podnesem zahtev za kredit?
Potrebno je samo da izvršite prenos plate ili penzije što dokazujete potvrdom koju popunjava i overava Vaš poslodavac.

Da li imam prava na kredit kao korisnik porodične penzije?
Ukoliko ste jedini korisnik porodične penzije po osnovu rešenja supružnika imate mogućnost da podnesete zahtev za kredit. Ukoliko su u porodičnu penziju uključena i deca, nemate tu mogućnost. Deca korisnici porodične penzije ne mogu podnositi zahtev za kredit.

Da li mogu da podignem kredit tako što ću staviti u zalog kuću ili imanje?
U našoj ponudi nemamo hipotekarne kredite. Keš kredit se odobrava na osnovu zarade ili penzije

Da li mogu da podignem kredit ako nisam zaposlen, ali imam žiranta?
Nezaposlena lica ne ispunjavaju uslov za podnošenje zahteva za kredit.

Da li mogu da promenim datum dospeća rate?
Datum dospeća rate je utvrđen ugovorom i ne može se menjati.

Da li mogu da uzmem keš kredit kod vas ako primam platu u drugoj banci?
Da biste ispunili uslov za podnošenje zahteva za gotovinski kredit, potrebno je da prenesete platu na tekući račun u našoj banci.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore