Misija i vizija banke

Mi gradimo naš uspeh na tri stuba:

kadar

Stručan kadar

Naša misija je da budemo na usluzi klijentima kako stanovništva, tako i privrede i opštinama, svojom kompletnom ponudom visoko kvalitetnih finansijskih usluga. Usklađena i najnovija praksa u upravljanju naše Banke omogućava da iskoristimo svoj potencijal, da poslujemo na transparentan i mudar način i da primenjujemo proaktivan pristup inovacijama. Merila našeg uspeha predstavljaju kontinuirano povećanje vrednosti za akcionare i rast profitabilnosti naše Banke.

trziste

Poznavanje lokalnih i regionalnih tržišta

Naša konkurentna prednost počiva na kvalitetu naših raznovrsnih usluga i na poverenju naših klijenata. Mi smo posvećeni izgradnji društva koje unapređuje ljudske odnose, štiti okolinu i stvara jednake šanse za osobe sa posebnim potrebama. Oslanjamo se na profesionalne sposobnosti i posvećenost naših zaposlenih, čiji uspeh cenimo kroz konkurentnu nadoknadu na osnovu pojedinačnih rezultata i čiji rad motivišemo kroz individualni program profesionalnog razvoja.

klijenti

Savesna izgradnja izuzetnih odnosa sa klijentima

Nastojimo da postanemo vodeća univerzalna banka u Srbiji kroz dinamičan rast, efikasno korporativno upravljanje i snažnu posvećenost društvenoj odgovornosti. Naša misija i vizija su u skladu sa Misijom i Vizijom naše matične banke - OTP Bank Plc, Budimpešta i čitavom OTP banka grupom