Mi živimo inovacije i verujemo u promene

Author
Saša Škundrić Direktor direkcije za Ljudske resurse
OTP banka Srbija

Sagovornik u specijalnom izdanju magazina Diplomacy&Commerce koje je bilo posvećeno temi „Human resources for a stable future“ bio je naš Saša Škundrić, Direktor direkcije za ljudske resurse. U nastavku možete da pročitate ceo intervju i saznate kakve smo reselience i wellbeing aktivnosti realizovali, koja inovativna rešenja primenjujemo kako bismo se prilagodili novim generacijama, ali i koji su to izazovi sa kojima se jedan HR sektor svakodnevno susreće tokom pandemije.

Koje su najveće promene koje je za HR donela pandemija?
Sigurno je najveća promena prelazak na hibridni rad, ali smatram da je jednako važno što je u prvi plan iskočio aspekt razvoja sposobnosti zaposlenih da prevaziđu mnogobrojne izazove i da iz svega izađu jači (resilience). Briga o mentalnom zdravlju zaposlenih postaje standard svake kompanije koja želi da bude poslodavac za uzor, što OTP banka svakako jeste.

Navedite neki primer za reselience i wellbeing aktivnosti koje ste realizovali?
Na samom početku pandemije, organizovali smo akciju „Higijena duše“ zajedno sa renomiranim psihijatrom, gde smo kroz kreiranje tematskih video materijala zaposlene upoznali sa alatima i tehnikama kako da sačuvaju stabilnost i mentalno zdravlje, kako da preveniraju i amortizuju krizne situacije, kako da balansiraju između privatnih i poslovnih obaveza što je praćeno sa nizom drugih korisnih aktivnosti uz redovnu i pravovremenu internu komunikaciju.

Koji su pozitivni, a koji negativni aspekti hibridnog modela rada iz ugla zaposlenog?
Mi smo, pre svega, pitali naše zaposlene. Kao glavne prednosti su istakli da je ovakav način rada za njih ekonomičniji, da mogu da se lakše organizuju i naprave bolji balans između privatnog i poslovnog života i obaveza. Negativni aspekti koje su nam kolege navele jesu opasnost od otuđenosti od kolega i klijenata i brisanje jasne granice između poslovnog i privatnog perioda u toku dana.

Koji su glavni izazovi za HR u ovoj novoj realnosti, a koji posebno za Vašu Banku?
Pandemija je samo ubrzala određene procese i trendove digitalizacije i oslanjanja na BI i AI rešenja. Kao najveći kreditor privrede i stanovništva u Srbiji i lider u brojnim aspektima poslovanja, mi gledamo u budućnost; mi ne želimo da budemo lideri samo u kreditiranju i tržišnom učešću, nego i u kreiranju novih i inovativnih rešenja i usluga kako bi našim klijentima obezbedili najbolje moguće korisničko iskustvo. U ostvarenju ovog cilja, naše vrednosti nas vode da unutar OTP banke živimo inovacije i verujemo u promene, i da smo tu da kreiramo rešenja koja ljudima oko nas svakodnevicu čine lepšom i lakšom. Zato razvijamo koncept životnog ciklusa zaposlenih kako bi kontinuirano pratili i unapređivali iskustvo zaposlenih, ali i obezbedili da naše kompanijske vrednosti demonstriramo jednako prema klijentima i unutar naše kompanije među zaposlenima.

Koje su to inovativna rešena koja primenjujete kako bi se prilagodili i promenama i novim zahtevima novih generacija zaposlenih?
Koncept u kojem definišemo rešenja je uspostavljanje digitalne kulture. Otud su proistekla i brojna rešenja i programi u OTP banci koji imaju za cilj da podrže zaposlene u življenju kompanijskih vrednosti. Koristimo digitalnu platformu za regrutaciju novih zaposlenih i digitalnu platformu za uvođenje u posao novih kolega kroz mentorstvo. Razvili smo digitalni koncept učenja i obuka. Otuda „DARe“, naš razvojni program u kojem talenti na digitalnoj platformi samostalnim odabirom dinamike, mesta i vremena za učenje, dodatno razvijaju kompetence budućnosti – digital, agile i resilience. Takođe, kroz HR digitalni self-service model je našim kolegama dostupan čitav set informacija i dokumenata bez potrebe da se obraćaju nekoj od službi u banci. Pokrenuli smo i program inovacija gde su naše kolege pozvane da daju predloge za inovativna rešenja, pri čemu se izabrana rešenja realizuju, a predlagači nagrađuju. Time našim zaposlenima šaljemo poruku da svako od nas ima svoju ulogu i doprinos u razvoju kompanije – kako kroz realizaciju, tako i kroz razvijanje novih rešenja.

Koji pristup i filozofiju treba da ima kompanija koja teži da bude lider u svom poslu?
Kompanija koja želi lidersku ulogu mora da se konstantno razvija i raste, a taj razvoj i rast počiva na razvoju i rastu njenih ljudi. Mi jesmo lideri koji razvijaju kulturu i ambijent u kojem se zaposleni konstantno razvijaju i spremni su, ne samo da prate, nego i da kreiraju promene i inovativna rešenja, i sve to u saradnji sa kolegama i partnerima, a u svrhu najbolje usluge i iskustva naših klijenta. Navešću i konkretan primer pilot projekta koji smo nedavno pokrenuli upravo za dalji razvoj poslovanja kroz digitalna rešenja i agilnu metodologiju. Kroz ovaj projekat, deo zaposlenih ćemo osnažiti sa novim kompetencama, a deo kompetencija ćemo dobiti angažovanjem novih članove tima sa tržišta.

0 komentara
Saša Škundrić Direktor direkcije za Ljudske resurse
OTP banka Srbija

Vrati se gore