0800 23 23 22 Online banking

Višenamenska kreditna linija

Višenamenska kreditna linija je pravo rešenje za vaše preduzeće ukoliko imate čestih potreba za obrtnim sredstvima, održavanjem likvidnosti i dokumentarnim poslovanjem.

Kako se koristi višenamenska kreditna linija?

U zavisnosti od vaše kreditne sposobnosti, odobravamo limit u okviru kog imate mogućnost da na brz i efikasan način koristite različite proizvode shodno svojim potrebama i to:

Kredite:

Dokumentarne poslove:

Za povlačenje tranše kredita ili za dokumentarna poslovanja dovoljno je podneti odgovarajući zahtev u vama najbližoj ekspozituri.

Koji su benefiti višenamenske kreditne linije?

Sredstva su vam uvek raspoloživa i dostupna. Odobren limit u svakom trenutku možete iskoristiti za plaćanje i izmirenje obaveza.
U slučaju hitnog tendera, za svega nekoliko radnih dana iz raspoloživog limita možete dobiti potrebnu garanciju i pisma o namerama.

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

  0/8


  0/36


  0/36


  Vidi pravila

  Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

  Kredit za obrtna sredstva odobrava se brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Uštedite vreme i usmerite pažnju na bitne aspekte svog poslovanja.

  Saznaj više

  Biznis e-bank

  Uz biznis e-bank olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za isplate zarada zaposlenima.

  Saznaj više

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

  Saznaj više
  Vrati se gore