Online banking Kontakt centar 0800 23 23 22
Online banking

Višenamenska kreditna linija

Višenamenska kreditna linija je pravo rešenje za vaše preduzeće ukoliko imate čestih potreba za obrtnim sredstvima, održavanjem likvidnosti i dokumentarnim poslovanjem.

Kako se koristi višenamenska kreditna linija?

U zavisnosti od vaše kreditne sposobnosti, odobravamo limit u okviru kog imate mogućnost da na brz i efikasan način koristite različite proizvode shodno svojim potrebama i to:

Kredite:

Dokumentarne poslove:

Za povlačenje tranše kredita ili za dokumentarna poslovanja dovoljno je podneti odgovarajući zahtev u vama najbližoj ekspozituri.

Koji su benefiti višenamenske kreditne linije?

Sredstva su vam uvek raspoloživa i dostupna. Odobren limit u svakom trenutku možete iskoristiti za plaćanje i izmirenje obaveza.
U slučaju hitnog tendera, za svega nekoliko radnih dana iz raspoloživog limita možete dobiti potrebnu garanciju i pisma o namerama.

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Kredit za obrtna sredstva odobrava se brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Uštedite vreme i usmerite pažnju na bitne aspekte svog poslovanja.

Saznaj više

Biznis e-bank

Uz biznis e-bank olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za isplate zarada zaposlenima.

Saznaj više

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore