0800 23 23 22 Online banking

Trgovina, veleprodaja - uvoznici

Iskustvo u saradnji sa brojnim trgovinskim objektima, omogućilo nam je da za ovaj segment formiramo posebnu ponudu bankarskih proizvoda i usluga, usmerenih ka olakšanom poslovanju i razvoju u segmentu trgovine.

Ponuda za dnevno bankarstvo

Prateći potrebe vašeg biznisa, kreirali smo dva biznis paketa koji će vam pružiti ono što vam je potrebno za svakodnevno poslovanje

Za lakše poslovanje i pronalaženje najboljeg rešenja za vaše preduzeće na raspolaganju vam je vaš lični bankar. On vam uvek može pružiti sve informacije o dnevnom bankarstvu i finansijsku podršku za razvoj vašeg biznisa.

Ponuda za investiranje

Za korisnike paketa Praktik i Prestiž pripremili smo ponudu koja se ne zaobilazi. [2]
Kreirali smo poseban paket proizvoda pod izuzetno povoljnim uslovima prilagođen preduzećima koja posluju u oblasti trgovine.

Specijalna paket ponuda obuhvata

[1] Detaljnije informacije o svim paketima pogledajte na stranici Paketi računa.

[2] Ponuda se odnosi samo za preduzeća sa godišnjim prihodom iznad 20 miliona dinara.

 

Dodatne informacije o ponudi za investiranje

Kredit za likvidnost i obrtna sredstva

Odobrava se brzo uz minimalna sredstva obezbeđenja i tako štedi vaše vreme i novac.

Pripremili samo za vas posebno povoljne uslove jer znamo da su za poslovanje u oblasti trgovine često potrebna dodatna sredstva za izmirenje tekućih obaveza prema dobavljačima, nabavku dodatne robe i drugih obrtnih sredstava.

 • Period otplate do 24 meseca
 • Fiksna kamatna stopa za kredit indeksiran u evrima 4,95% i 8,95% za kredit u dinarima
 • Naknada na ime obrade kredita: 0,5% od iznosa kredita
 • Sredstvo obezbeđenja: Menica

Reprezentativni primeri kredita za likvidnost i obrtna sredstva

Reprezentativni primer kredita za likvidnost i obrtna sredstva sa fiksnom kamatom u evrima
Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u evrima
Iznos kredita10.000 EUR
Rok otplate24 meseca
NKS na godišnjem nivou9 %
Mesečna rata456,92 EUR
Naknada na ime obrade kredita (1%)*100 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika350 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
Taksa za poresko uverenje640 RSD
Mesečni trošak vođenja tekućeg računa** 595 RSD
EKS na godišnjem nivou 11,88%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)11.204,15 EUR
EKS obračunat na dan21.04.2023.

*Na ukupno odobreni iznos kredita **Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit

Reprezentativni primer kredita za likvidnost i obrtna sredstva sa fiksnom kamatom u dinarima
Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u dinarima
Iznos kredita1.000.000 RSD
Rok otplate24 meseca
NKS na godišnjem nivou11%
Mesečna rata46.616,32 RSD
Naknada na ime obrade kredita (1%)*10.000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika350 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
Taksa za poresko uverenje640 RSD
Mesečni trošak vođenja tekućeg računa**595 RSD
EKS na godišnjem nivou 14,36 %
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)1.145.007,64 RSD
EKS obračunat na dan21.04.2023.

*Na ukupno odobreni iznos kredita **Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit

Lizing za kupovinu vozila

Pravo rešenje za vas ukoliko želite da obnovite ili proširite vozni park vašeg preduzeća. Za vas smo pripremili jedinstvenu ponudu uz niže kamate i jednostavan proces odobrenja.

 

Dozvoljeni minus po tekućem računu

Tekuća likvidnost predstavlja jedan od ciljeva koje često nije lako ispuniti. Naplata potraživanja kasni, a mnogobrojne obaveze dospevaju na naplatu. Kao rešenje za povremeno finansiranje tekuće likvidnosti i povremenu nabavku obrtnih sredstava preporučujemo dozvoljeni minus po tekućem računu.

Osnovne karakteristike specijalne ponude dozvoljenog minusa po tekućem računu

 • Period na koji se odobrava: do 12 meseci
 • Kamatna stopa 16%
 • Bez naknade na ime obrade kredita
 • Sredstvo obezbeđenja: Menica
Reprezentativni primer dozvoljenog minusa po tekućem računu
Iznos500.000 RSD
Rok važenja dozvoljenen pozajmice12 meseci
NKS na godišnjem nivou19% fiksno
Provizija za odobrenje zahteva (1%)*5.000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje dozvoljenog prekoračenja, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika250 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 za pravna lica
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
Taksa za poresko uverenje640 RSD
Mesečni trošak vođenja tekućeg računa**595 RSD
EKS na godišnjem nivou 24,34%
Ukupan iznos dozvoljenog prekoračenja (glavnica, kamata i trškovi)***608.975,99 RSD
EKS obračunat na dan21.04.2023.

*Na ukupno odobreni iznos dozvoljenog prekoračenja **Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za dozvoljeno prekoračenje *** Ukupan iznos koji korisnik dozvoljenog prekoračenja vrati na kraju ugovornog perioda ukoliko je dozvoljeno prekoračenje korišćeno u punom iznosu tokom perioda od 12 meseci

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate i/ili kursa

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Trgovina - maloprodaja, veleprodaja i uvoznici

Kreirali smo poseban paket proizvoda pod izuzetno povoljnim uslovima prilagođen preduzećima koja posluju u oblasti trgovine.

  0/8


  0/36


  0/36


  Vidi pravila

  Ponuda za mala uvozna preduzeća

  Zaboravite na komplikovane procedure i promenljive uslove prilikom saradnje sa inostranstvom. Kreirali smo ponudu koja će olakšati vaše poslovanje, od nabavke do naplate potraživanja.

  Saznaj više

  Dodatne pogodnosti i usluge za unapređenje vašeg poslovanja

  Kredit za refinansiranje koji će vam pomoći da objedinite sve vaše obaveze pod izuzetno povoljnim uslovima.
  Dokumentarno poslovanje, izdavanje akreditiva i garancija na zahtev klijenta, koje olakšava vaše poslovanje kako u zemlji tako i u inostranstvu.
  Diskontovani kredit je optimalan način za finansiranje redovnog poslovanja kroz kreditiranje vaših kupaca bez kamate za određeni period otplate i uz pojednostavljenu proceduru odobrenja i isplate.

  Mislimo i na individualne potrebe vas kao vlasnika kompanije

  ● 50% niži troškovi održavanja paketa računa za fizička lica
  ● Lizing za kupovinu vozila sa nižom kamatom i pojednostavljenim procesom odobrenja
  ● Mešovito životno osiguranje pruža vam mogućnost da osiguravate sebe i svoju porodicu, a i štedite u isto vreme

  Zaposleni predstavljaju temelj vaše kompanije. Pogodnosti koje sa nama imaju su

  ● Povoljnije kamatne stope za stambene, keš i refinansirajuće kredite
  ● Niže troškove odobrenja kreditnih proizvoda
  ● Održavanje paketa računa može biti umanjeno i 50% ili potpuno besplatno ukoliko za plaćanje koristi svoju debitnu karticu

  Popunite polja forme


   0/36


   0/36


   Vidi pravila

   Hvala što ste poslali upit naša
   sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

   Mapa ekspozitura

   Pronađite ekspozituru

   Online ekspozitura

   Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

   Saznaj više
   Vrati se gore