Tarife | OTP banka Srbija
Online banking Kontakt centar 0800 23 23 22
Online banking

Tarife

Tarifa naknada
Tarifa naknada i troškova – Sektor za poslove sa stanovištvom, Direkcija za mali biznis_primena 15.03.2022
Tarifa naknada i troškova – Sektor za poslove sa stanovištvom, Direkcija za mali biznis_primena 18.08.2021.
Pregled kamatnih stopa
Tarifa kamatnih stopa i naknada za klijente malog biznisa u primeni od 19.08.2021.
Pregled kamatnih stopa – depoziti – SB_primena 30.04.2021
Terminski plan
Terminski plan – vreme prijema i izvršenja platnih naloga – PL i PR_primena 15.03.2022
Terminski plan – vreme prijema i izvršenja platnih naloga – PL i PR_primena 30.04.2021
Pregled usluga i naknada
PUN – pravno lice i preduzetnik –  Biznis Praktik
PUN – pravno lice i preduzetnik –  Biznis Prestiž
PUN – pravno lice i preduzetnik –  EUR tekući račun
PUN – pravno lice i preduzetnik –  RSD tekući račun
PUN – preduzetnik –  Sinhro

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore