Proizvodnja | OTP banka Srbija
Online banking Kontakt centar 0800 23 23 22
Online banking

Proizvodnja

Našu ponudu prilagodili smo prirodi segmenta proizvodnje. U bilo kom trenutku pružićemo stručni savet i odgovarajuće uslove za obavljanje dnevnog bankarstva i unapređenje vašeg poslovanja .

Ponuda za dnevno bankarstvo

Prateći potrebe vašeg biznisa, kreirali smo tri vrste paketa računa koji će vam pružiti ono što vam je potrebno za svakodnevno poslovanje

Za lakše poslovanje i pronalaženje najboljeg rešenja za vaše preduzeće na raspolaganju vam je vaš lični bankar. On vam uvek može pružiti sve informacije o dnevnom bankarstvu i finansijsku podršku za razvoj vašeg biznisa.

Ponuda za investiranje

Za korisnike paketa Praktik i Prestiž pripremili smo ponudu koja se ne zaobilazi.[2]
Kreirali smo poseban paket proizvoda pod izuzetno povoljnim uslovima prilagođen preduzećima koja posluju u oblasti proizvodnje.

Specijalna paket ponuda obuhvata:

[1] Detaljnije informacije o svim paketima pogledajte na stranici Paketi računa.

[2] Ponuda se odnosi samo za preduzeća sa godišnjim prihodom iznad 20 miliona dinara.

Dodatne informacije o ponudi za investiranje

Investicioni kredit

Za vas smo pripremili posebno povoljne uslove jer znamo da je u proizvodnim preduzećima često potrebno proširenje proizvodnih kapaciteta, prostora, kao i stalne investicije kako bi se tehnologija modernizovala i tako pratile potrebe tržišta.

 • Valuta u kojoj se kredit odobrava: EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Period otplate do 120 meseci
 • Grejs period do 12 meseci. Kamata se obračunava i naplaćuje mesečno i u toku trajanja grejs perioda
 • Varijabilna kamatna stopa za kredit indeksiran u evrima 4,95% + šestomesečni EURIBOR
 • Naknada na ime obrade kredita: 0,5% od iznosa kredita
 • Sredstvo obezbeđenja: Hipoteka i Menice
Reprezentativni primer investicionog kredita indeksiranog u evrima
Ukupan iznos investicije62.500 EUR
Učešće12.500 EUR
Iznos kredita50.000 EUR
Rok otplate120 meseci
NKS na godišnjem nivou4,95% + šestomesečni EURIBOR
Mesečna rata525 EUR
Naknada na ime obrade kredita (0,5%)250 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika2.000 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR (u dinarskoj protivvrednosti)
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR (u dinarskoj protivvrednosti)
Overa založne izjave10.080 RSD
Upis hipoteke20.000 RSD
Osiguranje nepokretnosti40 EUR (u dinarskoj protivvrednosti)
EKS na godišnjem nivou 5,19%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)63,238.00 EUR
EKS obračunat na dan10.04.2017.

Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. Kamatna je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 10.04.2017. iznosila -0.242 % godišnje.

Domaći i međunarodni faktoring

Usluga kojom naša Banka finansira vaša nedospela kratkoročna novčana potraživanja proistekla iz prodaje roba i usluga na osnovu kreditno prihvatljivih dužnika, bilo da su ona postojeća ili buduća.
Međunarodni faktoring je namenjen izvoznicima, koji imaju zaključene komercijalne ugovore i višegodišnju saradnju sa svojim kupcima u inostranstvu.

Karakteristike domaćeg faktoringa

 • Fiksna kamatna stopa za domaći faktoring 7,95%
 • Provizija 0,50%
 • Provizija fiksno po fakturi ili tranši plaćanja: 200 RSD
Reprezentativni primer domaćeg faktoringa
Iznos fakture100.000,00 RSD100.000,00 RSD
Broj dana naplate60120
Iznos finansiranja (90%)90.000,00 RSD90.000,00 RSD
Fiksna kamata na godišnjen nivou (7,95%)1.192,50 RSD2.385,00 RSD
Provizija 0,50% od ukupnog iznosa fakture500,00 RSD500,00 RSD
Fiksna provizija po fakturi ili tranši plaćanja200,00 RSD200,00 RSD
Ukupni troškovi od vrednosti fakture izraženi u procentima1,89%3,09%
Ukupni troškovi od vrednosti fakture izraženi u RSD1.892,50 RSD3.085,00 RSD
Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate i/ili kursa

Kalkulatoru naše Banke pristupite ovde

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, naši iskusni bankari su vam na raspolaganju.

Proizvodnja

Našu ponudu prilagodili smo prirodi segmenta proizvodnje. U bilo kom trenutku pružićemo stručni savet i odgovarajuće uslove za obavljanje dnevnog bankarstva i unapređenje vašeg poslovanja .

Saznajte više

Za vas smo pripremili povoljne uslove jer znamo da je u proizvodnim preduzećima često potrebno proširenje proizvodnih kapaciteta, prostora, kao i stalne investicije kako bi se tehnologija modernizovala i time pratila potrebe i tokove tržišta. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, naši iskusni bankari su vam na raspolaganju.

Dodatne pogodnosti i usluge za unapređenje vašeg poslovanja

Mislimo i na individualne potrebe vas kao vlasnika kompanije

 • 50% niži troškovi održavanja paketa računa za fizička lica
 • Lizing za kupovinu vozila sa nižom kamatom i pojednostavljenim procesom odobrenja
 • Mešovito životno osiguranje pruža vam mogućnost da osigurate sebe i svoju porodicu, a i štedite u isto vreme

Zaposleni predstavljaju temelj vaše kompanije. Pogodnosti koje sa nama imaju su

 • Povoljnije kamatne stope za stambene, keš i refinansirajuće kredite
 • Niže troškove odobrenja kreditnih proizvoda
 • Održavanje paketa računa može biti umanjeno i 50% ili potpuno besplatno ukoliko za plaćanje koristi svoju debitnu karticu.

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Popunite polja forme


  0/36

  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 15:00

  Saznaj više
  Vrati se gore