0800 23 23 22 Online banking

Proizvodnja

Našu ponudu prilagodili smo prirodi segmenta proizvodnje. U bilo kom trenutku pružićemo stručni savet i odgovarajuće uslove za obavljanje dnevnog bankarstva i unapređenje vašeg poslovanja .

Ponuda za dnevno bankarstvo

Prateći potrebe vašeg biznisa, kreirali smo dve vrste paketa računa koji će vam pružiti ono što vam je potrebno za svakodnevno poslovanje

Za lakše poslovanje i pronalaženje najboljeg rešenja za vaše preduzeće na raspolaganju vam je vaš lični bankar. On vam uvek može pružiti sve informacije o dnevnom bankarstvu i finansijsku podršku za razvoj vašeg biznisa.

Ponuda za investiranje

Za korisnike paketa Praktik i Prestiž pripremili smo ponudu koja se ne zaobilazi.[2]
Kreirali smo poseban paket proizvoda pod izuzetno povoljnim uslovima prilagođen preduzećima koja posluju u oblasti proizvodnje.

Specijalna paket ponuda obuhvata:

[1] Detaljnije informacije o svim paketima pogledajte na stranici Paketi računa.

[2] Ponuda se odnosi samo za preduzeća sa godišnjim prihodom iznad 20 miliona dinara.

Dodatne informacije o ponudi za investiranje

Investicioni kredit

Za vas smo pripremili posebno povoljne uslove jer znamo da je u proizvodnim preduzećima često potrebno proširenje proizvodnih kapaciteta, prostora, kao i stalne investicije kako bi se tehnologija modernizovala i tako pratile potrebe tržišta.

 • Valuta u kojoj se kredit odobrava: EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Period otplate do 120 meseci
 • Grejs period do 12 meseci. Kamata se obračunava i naplaćuje mesečno i u toku trajanja grejs perioda
 • Varijabilna kamatna stopa za kredit indeksiran u evrima 4,95% + šestomesečni EURIBOR
 • Naknada na ime obrade kredita: 0,5% od iznosa kredita
 • Sredstvo obezbeđenja: Hipoteka i Menice
Reprezentativni primer investicionog kredita indeksiranog u evrima
Reprezentativni primer investicionog kredita u evrima
Ukupan iznos investicije62.500 EUR
Učešće12.500 EUR
Iznos kredita*50.000 EUR
Rok otplate120 meseci
NKS na godišnjem nivou**4,95% + tromesečni EURIBOR
Mesečna rata516 EUR
Naknada na ime obrade kredita (1%)***500 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika250 RSD
Menica vlasnika50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
Taksa za poresko uverenje640 RSD
Mesečni trošak vođenja tekućeg računa****450 RSD
Izdavanje lista nepokretnosti940 RSD
Procena vrednosti nepokretnosti*****11.800 RSD
Overa založne izjave7.200 RSD
Upis hipoteke20.020 RSD
Osiguranje nepokretnosti godišnje4.700 RSD
EKS na godišnjem nivou 5,33%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)64.027 EUR
EKS obračunat na dan06.05.2021.

* Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. **Kamatna je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope - tromesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 06.05.2021. iznosila -0,532% godišnje. ***Na ukupno odobreni iznos kredita ****Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit *****Na svake tri godine se radi ponovna procena nepokretnosti

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate i/ili kursa

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Proizvodnja

Našu ponudu prilagodili smo prirodi segmenta proizvodnje. U bilo kom trenutku pružićemo stručni savet i odgovarajuće uslove za obavljanje dnevnog bankarstva i unapređenje vašeg poslovanja .

Saznajte više

Proizvodnja

Naši iskusni bankari vam stoje na raspolaganju. Pronađimo zajedno najpovoljnije rešenje za vas.

  0/8


  0/36


  0/36


  Vidi pravila

  Dodatne pogodnosti i usluge za unapređenje vašeg poslovanja

  Mislimo i na individualne potrebe vas kao vlasnika kompanije

  • 50% niži troškovi održavanja paketa računa za fizička lica
  • Lizing za kupovinu vozila sa nižom kamatom i pojednostavljenim procesom odobrenja
  • Mešovito životno osiguranje pruža vam mogućnost da osigurate sebe i svoju porodicu, a i štedite u isto vreme

  Zaposleni predstavljaju temelj vaše kompanije. Pogodnosti koje sa nama imaju su

  • Povoljnije kamatne stope za stambene, keš i refinansirajuće kredite
  • Niže troškove odobrenja kreditnih proizvoda
  • Održavanje paketa računa može biti umanjeno i 50% ili potpuno besplatno ukoliko za plaćanje koristi svoju debitnu karticu.

  Popunite polja forme


   0/36


   0/36


   Vidi pravila

   Hvala što ste poslali upit naša
   sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

   Mapa ekspozitura

   Pronađite ekspozituru

   Online ekspozitura

   Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

   Saznaj više
   Vrati se gore