0800 23 23 22 Online banking

Obveznice

Dužničke hartije od vrednosti raznih emitenata

Šta su obveznice, koje vrste obveznica postoje i koja im je namena

Obveznica je dužnička hartije od vrednosti kojom se izdavalac obavezuje da će donosiocu na određeni dan vratiti uloženi iznos sa dogovorenom kamatom. Postoje različite vrste obveznica: prema izdavaocu; prema kamatnim stopama; prema ročnosti; prema učestalosti isplate kamate; prema primarnom tržištu; prema valuti izdavanja. Obveznicama se može trgovati berzanski ili vanberzanski (OTC trgovanje).

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore