0800 23 23 22 Online banking

Akcije

Vlasničke hartije od vrednosti, koje predstavljaju učešće u kapitalu ili u pravima glasa određenog pravnog lica

Šta su akcije i čemu služe

Akcije su vlasničke hartije od vrednosti koje predstavljaju učešće u kapitalu ili u pravima glasa određenog pravnog lica.

Akcijama se, na osnovu prethodno potpisanog ugovora sa brokerom i ispostavljenog naloga trgovanja, može trgovati na

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore