0800 23 23 22 Online banking

Knjigovođe, notari i advokati

Posebna ponuda u okviru našeg segmenta za Mali biznis posvećena je saradnji sa stručnjacima koji nude profesionalne usluge u oblasti prava: knjigovodstvenim agencijama, notarima i advokatima koji po prirodi posla imaju specifične bankarske potrebe.

Ponuda za dnevno bankarstvo

Prateći potrebe vašeg biznisa, kreirali smo dva biznis paketa koji će vam pružiti ono što vam je potrebno za svakodnevno poslovanje

Za lakše poslovanje i pronalaženje najboljeg rešenja za vaše preduzeće na raspolaganju vam je vaš lični bankar. On vam uvek može pružiti sve informacije o dnevnom bankarstvu i finansijsku podršku za razvoj vašeg biznisa.

 • Detaljnije informacije o svim paketima pogledajte na stranici Paketi računa.

Zatvori

Ponuda za investiranje

Za korisnike paketa Praktik i Prestiž pripremili smo ponudu koja se ne zaobilazi. [1]
Kreirali smo poseban paket proizvoda pod izuzetno povoljnim uslovima prilagođen preduzećima koja posluju u oblasti pravnih, finansijskih i drugih profesionalnih usluga.

Specijalna paket ponuda obuhvata

 • Investicioni kredit naše banke za kupovinu poslovnog prostora, adaptaciju postojećeg prostora i proširenje kapaciteta, nabavku opreme, kao i za slične dugoročne projekte.
 • Dozvoljeni minus po tekućem računu 

[1] Ponuda se odnosi samo za preduzeća sa godišnjim prihodom iznad 20 miliona dinara.

Dodatne informacije o ponudi za investiranje

Investicioni kredit

Za vas smo pripremili posebno povoljne uslove jer znamo da je u proizvodnim preduzećima često potrebno proširenje proizvodnih kapaciteta, prostora, kao i stalne investicije kako bi se tehnologija modernizovala i tako pratile potrebe tržišta.

 • Valuta u kojoj se kredit odobrava: EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Period otplate do 120 meseci
 • Grejs period do 12 meseci. Kamata se obračunava i naplaćuje mesečno i u toku trajanja grejs perioda
 • Varijabilna kamatna stopa za kredit indeksiran u evrima 4,95% + šestomesečni EURIBOR
 • Naknada na ime obrade kredita: 0,5% od iznosa kredita
 • Sredstvo obezbeđenja: hipoteka i menice
Reprezentativni primer investicionog kredita u evrima
Reprezentativni primer investicionog kredita u evrima
Ukupan iznos investicije62.500 EUR
Učešće12.500 EUR
Iznos kredita50.000 EUR
Rok otplate120 meseci
NKS na godišnjem nivou*4,95% + tromesečni EURIBOR
Mesečna rata562,42EUR
Naknada na ime obrade kredita (1%)**500 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika650 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
Taksa za poresko uverenje640 RSD
Mesečni trošak vođenja tekućeg računa***595 RSD
Izdavanje lista nepokretnosti550 RSD
Procena vrednosti nepokretnosti****11.728,52 RSD
Overa založne izjave10.080 RSD
Upis hipoteke22.640 RSD
Osiguranje nepokretnosti godišnje4.691,23 RSD
EKS na godišnjem nivou 9,37%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)75.509,26 EUR
EKS obračunat na dan21.04.2023.

*Kamatna je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope - tromesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M EURIBOR-a na dan 21.04.2023. (3,205% godišnje). Kamata se usklađuje sa 3M EURIBOR-om na tromesečnom nivou. **Na ukupno odobreni iznos kredita ***Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit ****Na svake tri godine se radi ponovna procena nepokretnost

Lizing za kupovinu vozila

Pravo rešenje za vas ukoliko želite da obnovite ili proširite vozni park vašeg preduzeća. Za vas smo pripremili jedinstvenu ponudu uz niže kamate i jednostavan proces odobrenja.

Dozvoljeni minus po tekućem računu

Tekuća likvidnost predstavlja jedan od ciljeva koje često nije lako ispuniti. Naplata potraživanja kasni, a mnogobrojne obaveze dospevaju na naplatu. Kao rešenje za povremeno finansiranje tekuće likvidnosti i povremenu nabavku obrtnih sredstava preporučujemo dozvoljeni minus po tekućem računu.

Osnovne karakteristike specijalne ponude dozvoljenog minusa po tekućem računu

 • Period na koji se odobrava: do 12 meseci
 • Kamatna stopa 16%
 • Bez naknade na ime obrade kredita
 • Sredstvo obezbeđenja: Menica
Reprezentativni primer dozvoljenog minusa po tekućem računu
Iznos500.000 RSD
Rok važenja dozvoljenen pozajmice12 meseci
NKS na godišnjem nivou19% fiksno
Provizija za odobrenje zahteva (1%)*5.000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje dozvoljenog prekoračenja, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika250 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 za pravna lica
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
Taksa za poresko uverenje640 RSD
Mesečni trošak vođenja tekućeg računa**595 RSD
EKS na godišnjem nivou 24,34%
Ukupan iznos dozvoljenog prekoračenja (glavnica, kamata i trškovi)***608.975,99 RSD
EKS obračunat na dan21.04.2023.

*Na ukupno odobreni iznos dozvoljenog prekoračenja **Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za dozvoljeno prekoračenje *** Ukupan iznos koji korisnik dozvoljenog prekoračenja vrati na kraju ugovornog perioda ukoliko je dozvoljeno prekoračenje korišćeno u punom iznosu tokom perioda od 12 meseci

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate i/ili kursa

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Knjigovođe, notari i advokati

Prateći potrebe vašeg biznisa, kreirali smo tri vrste biznis paketa koji će vam pružiti ono što vam je potrebno za svakodnevno poslovanje.

  0/8


  0/36


  0/36  Vidi pravila

  Dodatne pogodnosti i usluge za unapređenje vašeg poslovanja

  Mislimo i na individualne potrebe vas kao vlasnika kompanije

  • 50% niži troškovi održavanja paketa računa za fizička lica
  • Lizing za kupovinu vozila sa nižom kamatom i pojednostavljenim procesom odobrenja
  • Mešovito životno osiguranje pruža vam mogućnost da osiguravate sebe i svoju porodicu, a i štedite u isto vreme

  Zaposleni predstavljaju temelj vaše kompanije. Pogodnosti koje sa nama imaju su

  • Povoljnije kamatne stope za stambene, keš i refinansirajuće kredite
  • Niže troškove odobrenja kreditnih proizvoda
  • Održavanje paketa računa može biti umanjeno i 50% ili potpuno besplatno ukoliko za plaćanje koristi svoju debitnu karticu.

   

  Popunite polja forme


   0/36


   0/36   Vidi pravila

   Hvala što ste poslali upit naša
   sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

   Mapa ekspozitura

   Pronađite ekspozituru

   Online ekspozitura

   Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

   Saznaj više
   Vrati se gore