0800 23 23 22 Online banking

Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Kredit za obrtna sredstva odobrava se brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Uštedite vreme i usmerite pažnju na bitne aspekte svog poslovanja.

Karakteristike kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Iskoristite kredit za finansiranje obrtnih sredstava i održavanje likvidnosti za finansiranje tekućih potreba, refinansirajte kredit koji imate u drugoj banci ili izvršite plaćanja ka inostranstvu.

Valute u kojima se kredit odobrava su EUR (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj), RSD i u deviznom znaku ukoliko se plaćanje vrši prema inostranstvu.

Za preduzetnike, u skladu sa Instrukcijom NBS o refinansiranju kredita kod druge banke:
Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno-bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

  Zatvori
  Reprezentativni primeri
  Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u dinarima
  Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u dinarima
  Iznos kredita1.000.000 RSD
  Rok otplate24 meseca
  NKS na godišnjem nivou11%
  Mesečna rata46.616,32 RSD
  Naknada na ime obrade kredita (1%)*10.000 RSD
  Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
  Menica dužnika350 RSD
  Menica vlasnika100 RSD
  Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
  Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
  Taksa za poresko uverenje640 RSD
  Mesečni trošak vođenja tekućeg računa**595 RSD
  EKS na godišnjem nivou 14,36 %
  Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)1.145.007,64 RSD
  EKS obračunat na dan21.04.2023.

  *Na ukupno odobreni iznos kredita **Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit

  Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa varijabilnom kamatom u dinarima
  Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa varijabilnom kamatom u dinarima
  Iznos kredita1.000.000 RSD
  Rok otplate24 meseca
  NKS na godišnjem nivou*4 % + tromesečni BELIBOR
  Mesečna rata45.963,24 RSD
  Naknada na ime obrade kredita (1%)**10.000 RSD
  Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
  Menica dužnika350 RSD
  Menica vlasnika100 RSD
  Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
  Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
  Taksa za poresko uverenje640 RSD
  Mesečni trošak vođenja tekućeg računa***595 RSD
  EKS na godišnjem nivou12,78 %
  Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)1.129.333,62 RSD
  EKS obračunat na dan21.04.2023.

  * Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – tromesečnog BELIBORA, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M BELIBOR-a na dan 21.04.2023 (5,59% godišnje). Kamata se usklađuje sa 3M BELIBOR-om na tromesečnom nivou. **Na ukupno odobreni iznos kredita ***Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit

  Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u evrima
  Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u evrima
  Iznos kredita10.000 EUR
  Rok otplate24 meseca
  NKS na godišnjem nivou9 %
  Mesečna rata456,92 EUR
  Naknada na ime obrade kredita (1%)*100 EUR
  Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
  Menica dužnika350 RSD
  Menica vlasnika100 RSD
  Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
  Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
  Taksa za poresko uverenje640 RSD
  Mesečni trošak vođenja tekućeg računa** 595 RSD
  EKS na godišnjem nivou 11,88%
  Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)11.204,15 EUR
  EKS obračunat na dan21.04.2023.

  *Na ukupno odobreni iznos kredita **Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit

  Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa varijabilnom kamatom u evrima
  Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa varijabilnom kamatom u evrima
  Iznos kredita10.000 EUR
  Rok otplate24 meseca
  NKS na godišnjem nivou*6 % + tromesečni EURIBOR
  Mesečna rata457,86 EUR
  Naknada na ime obrade kredita (1%)100 EUR
  Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
  Menica dužnika350 RSD
  Menica vlasnika100 RSD
  Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
  Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
  Taksa za poresko uverenje640 RSD
  Mesečni trošak vođenja tekućeg računa**595 RSD
  EKS na godišnjem nivou12,11 %
  Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)11.226,78 EUR
  EKS obračunat na dan21.04.2023.

  *Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – tromesečnog EURIBORA, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M EURIBOR-a na dan 21.04.2023 (3,205% godišnje). Kamata se usklađuje sa 3M EURIBOR-om na tromesečnom nivou. **Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit

  Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene kursa

  Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

  Da li imate dodatnih pitanja?

  Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

  Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

  Instant finansijska podrška i lako dostupna sredstva. Preporučuje se za održavanje tekuće likvidnosti.

  Saznaj više

  Biznis e-bank

  Uz biznis e-bank olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za isplate zarada zaposlenima.

  Saznaj više

  Popunite polja forme


   0/36


   0/36   Vidi pravila

   Hvala što ste poslali upit naša
   sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

   Mapa ekspozitura

   Pronađite ekspozituru

   Online ekspozitura

   Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

   Saznaj više
   Vrati se gore