0800 23 23 22 Online banking

Kratkoročna revolving kreditna linija

Revolving kreditna linija je namenjena finansiranju obrtnog kapitala, plaćanju ino-dobavljačima i održavanju tekuće likvidnosti.

Karakteristike kratkoročne revolving kreditne linije

Valute u kojima se linija odobrava su RSD i EUR, za plaćanje prema ino-dobavljačima.

  Zatvori

  Reprezentativni primeri za kratkoročne revolving kreditne linije

  Reprezentativni primer kratkoročne revolving linije u dinarima- fiksna kamatna stopa
  Reprezentativni primer kratkoročne revolving linije u dinarima
  Iznos revolving linije1.000.000 RSD
  Rok važenja revolving linije12 meseci
  NKS na godišnjem nivou0.12
  Naknada na ime obrade kredita (1%)*10.000 RSD
  Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
  Menica dužnika250 RSD
  Menica vlasnika100 RSD
  Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
  Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
  Taksa za poresko uverenje640 RSD
  Mesečni trošak vođenja tekućeg računa**595 RSD
  EKS na godišnjem nivou 14,93%
  Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)***1.139.205,04 RSD
  EKS obračunat na dan21.04.2023.

  *Na ukupno odobreni iznos revolving kredita **Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit ***Ukupan iznos koji će korisnik kredita vratiti na kraju ugovornog perioda u slučaju da je revolving kredit korišćen u punom iznosu tokom perioda od 12 meseci

  Reprezentativni primer kratkoročne revolving linije u evrima- fiksna kamatna stopa
  Reprezentativni primer kratkoročne revolving linije u evrima
  Iznos revolving linije*10.000 EUR
  Rok važenja revolving linije12 meseci
  NKS na godišnjem nivou10 %
  Naknada na ime obrade kredita (1%)**100 EUR
  Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
  Menica dužnika250 RSD
  Menica vlasnika100 RSD
  Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
  Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
  Taksa za poresko uverenje640 RSD
  Mesečni trošak vođenja tekućeg računa***595 RSD
  EKS na godišnjem nivou12,51 %
  Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)****11,178,38 EUR
  EKS obračunat na dan21.04.2023.

  *Na ukupno odobreni iznos revolving kredita **Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit ***Ukupan iznos koji će korisnik kredita vratiti na kraju ugovornog perioda u slučaju da je revolving kredit korišćen u punom iznosu tokom perioda od 12 meseci

  Reprezentativni primer kratkoročne revolving linije u dinarima - varijabilna kamatna stopa
  Reprezentativni primer kratkoročne revolving linije u dinarima
  Iznos revolving linije1.000.000 RSD
  Rok važenja revolving linije12 meseci
  NKS na godišnjem nivou5 % + 3M BELIBOR
  Naknada na ime obrade kredita (1%)*10.000 RSD
  Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
  Menica dužnika250 RSD
  Menica vlasnika100 RSD
  Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
  Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
  Taksa za poresko uverenje640 RSD
  Mesečni trošak vođenja tekućeg računa**595 RSD
  EKS na godišnjem nivou 13,32%
  Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)***1.125.078,16 RSD
  EKS obračunat na dan21.04.2023.

  * Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – tromesečnog BELIBORA, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M BELIBOR-a na dan 21.04.2023. (5,59% godišnje). Kamata se usklađuje sa 3M BELIBOR-om na tromesečnom nivou. **Na ukupno odobreni iznos kredita ***Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit ****Ukupan iznos koji će korisnik kredita vratiti na kraju ugovornog perioda u slučaju da je revolving kredit korišćen u punom iznosu tokom perioda od 12 meseci

  Reprezentativni primer kratkoročne revolving linije u evrima - varijabilna kamatna stopa
  Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa varijabilnom kamatom u evrima
  Iznos kredita10.000 EUR
  Rok otplate24 meseca
  NKS na godišnjem nivou*6 % + tromesečni EURIBOR
  Mesečna rata457,86 EUR
  Naknada na ime obrade kredita (1%)100 EUR
  Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
  Menica dužnika350 RSD
  Menica vlasnika100 RSD
  Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
  Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
  Taksa za poresko uverenje640 RSD
  Mesečni trošak vođenja tekućeg računa**595 RSD
  EKS na godišnjem nivou12,11 %
  Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)11.226,78 EUR
  EKS obračunat na dan21.04.2023.

  *Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – tromesečnog EURIBORA, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M EURIBOR-a na dan 21.04.2023 (3,205% godišnje). Kamata se usklađuje sa 3M EURIBOR-om na tromesečnom nivou. **Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit

  Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene kursa

  Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

  Da li imate dodatnih pitanja?

  Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

   0/8


   0/36


   0/36


   Vidi pravila

   Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

   Kredit za obrtna sredstva odobrava se brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Uštedite vreme i usmerite pažnju na bitne aspekte svog poslovanja.

   Saznaj više

   Biznis e-bank

   Uz biznis e-bank olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za isplate zarada zaposlenima.

   Saznaj više

   Mapa ekspozitura

   Pronađite ekspozituru

   Online ekspozitura

   Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

   Saznaj više
   Vrati se gore