0800 23 23 22 Online banking

Hal WEB

Uz Hal WEB olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za isplate zarada zaposlenima.

Šta sve omogućava Hal WEB?

Hal WEB je aplikacija za elektronsko bankarstvo koja u stabilnom okruženju omogućava da lako i efikasno obavljate svakodnevne bankarske aktivnosti bez dolaska u ekspozituru.
Aplikaciju odlikuju jednostavnost i intuitivnost u korišćenju.

Hal WEB
Kreiran za vaše lakše poslovanje.

 • Generisanje izvoda za definisani period, njihovo preuzimanje u različitim formatima (pdf, xml, txt, MT940) i direktno štampanje.

 • Nalozi za plaćanje / Izvršavanje transfera koje je omogućeno kroz pojedinačne naloge ili kroz pakete naloga, uz mogućnost kreiranja liste korisnika plaćanja. Opcije koje su podržane kroz rad sa nalozima su: brisanje, promena datuma naloga, potpisivanje, kopiranje naloga, uvoz naloga, slanje naloga, slanje paketa naloga.

Zatvori

Uštedite i do 60%!

Prelaskom na biznis e-bank vec za pola godine korišcenja možete smanjiti troškove realizacije naloga i do 60%!*

*Navedena ušteda obračunata je na primeru za paket Biznis Praktik za period od 6 meseci ukoliko biste umesto papirnih naloga realizovali 61 nalog koristeći biznis e-bank (10 internih naloga, 50 eksternih naloga do 300.000 din i 1 eksterni nalog preko 300.000 din ili nalog sa naznakom „hitno“ ukoliko banka primaoca ne učestvuje u sistemu instant plaćanja ).

A ušteda može biti i veća za veći broj internih naloga!

Da li imate pitanja?

Odgovor očekujte radnim danima od 9 do 15 časova

Pozovite nas

Na raspolaganju smo radnim danima od 9 do 15 časova

+381 11 30 11 501

Popunite polja forme


  0/36


  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

  Saznaj više
  Vrati se gore