0800 23 23 22 Online banking

E-šalter

Dobro je kada znate da možete da uštedite vreme u obavljanju dnevnih administrativnih poslova sa bankom i da tako efikasnije vodite svoj biznis. Uz e-šalter ćete brzo i komforno dobiti potrebne informacije i završiti razne administrativne zahteve za vašu firmu.

  0/8


  0/36


  0/36


  Vidi pravila

   0/8


   0/36


   0/36


   Vidi pravila


    0/36


    Vidi pravila

     0/8


     0/36


     Vidi pravila

      0/8


      0/36


      Vidi pravila

       0/8


       0/36


       0/36


       Vidi pravila

       Saznajte šta vam sve omogućava e-šalter

       E-šalter je usluga kreirana za vas koji imate svoj mali biznis, a pruža vam udobnost da određene zahteve ka banci podnesete putem e-maila ili telefona, bez odlaska u banku. Na taj način uštedećete vreme pri obavljanju operativno-administrativnih poslova.

       Ovo su zahtevi čiju realizaciju možete obaviti na brži način:

       • Da biste podneli Zahtev za otvaranje ili zatvaranje računa potrebno je da imate spremnu dokumentaciju.

        Da bi smo vam olakšali proces mi ćemo vam putem e-maila dostaviti spisak dokumentacije koju je potrebno da pripremite, kao i već spremnu dokumentaciju koju obezbeđuje banka.

        Zatim ćemo vam zakazati sastanak u ekspozituri, koja vam odgovara, gde ćete finalizirati realizaciju zahteva znatno brže jer ćete kod sebe imati već spremnu dokumentaciju.

       • Izvod vam može biti poslat na vašu e-mail adresu koju ste registovali u banci. Pre izdavanja izvoda poslali bismo vam fakturu za izdavanje izvoda po ceni iskazanoj u tarifniku banke.

        Ukoliko uplatu izvršite sa računa u OTP banci potrebno je da e-mailom pošaljete informaciju da je uplata izvršena. Ukoliko se uplata naknade vrši sa računa u drugoj poslovnoj banci, biće potrebno da nam dostavite dokaz o uplati (potvrdu o izvršenom nalogu), takođe putem e-maila.

        Nakon izvršene uplate izvod koji ste zahtevali biće vam dostavljen putem e-maila.

       • Zahtev za promenu e-mail adrese na koju dobijate izvode možete podneti tako što ćete sa svoje e-mail adrese koja je registovana u banci poslati zahtev za promenu, overen i potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje. Zahtev je potrebno poslati na obrascu koji ćete dobiti od banke.

        Nakon izmene e-mail adrese obavestićemo vas o istoj i zamoliti da original zahteva dostavite u ekspozituru banke, a razlog tome je što je banka u regulatornoj obavezi da arhivira ovu vrstu zahteva u originalu.

        Ukoliko ste zahtev koji ste poslali potpisali digitalnim sertifikatom ovlašćenog lica za zastupanje, dostava originala neće biti potrebna.

       • Potvrde za koje možete poslati upit su potvrde o prometu po računu za traženi period, prosečno stanje po računu za traženi period i potvrde o izvršenom nalogu za prenos (u okviru kojih spadaju i izdavanje potvrde za registraciju vozila).

        Zahtev za potvrdu možete podneti tako što ćete sa svoje e-mail adrese koja je registovana u banci poslati zahtev za izdavanje na memorandumu firme, overen i potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje.

        Ukoliko se zahtev za izdavanje potvrde odnosi na prosečno stanje ili promet po računu, koristi se obrazac koji ćete dobiti od banke.

        Pre izdavanja potvrde poslali bismo vam fakturu za izdavanje po ceni iskazanoj u tarifniku banke.

        Ukoliko uplatu izvršite sa računa u OTP banci potrebno je da e-mailom pošaljete informaciju da je uplata izvršena. Ukoliko se uplata naknade vrši sa računa u drugoj poslovnoj banci, biće potrebno da nam dostavite dokaz o uplati (potvrdu o izvršenom nalogu), takođe putem e-maila.

        Nakon izvršene uplate potvrda koju bi banka digitalno potpisala bi vam bila dostavljenja putem e-maila, dok biste ručno potpisanu i overenu potvrdu mogli da preuzmete u ekspozituri banke.

       • Swift račun, status priliva, iznos priliva, troškovi priliva i druge informacije u vezi sa međunarodnim platnim prometom mogu vam biti dostavljenji putem e-maila.

        Na isti način vam se može odgovoriti na upit za dostavu kupoprodajnog kursa ili konverziju valute za iznose do 15.000 EUR

       Zatvori

       Rešite zahteve brzo, lako i kako vama odgovara

       Kako biste poslovali efikasno, rešavali stvari brzo i izbegli administraciju u ekspozituri, dovoljno je da nas za sve navedene zahteve kontaktirate na način koji vama najviše odgovara:

       Imate dodatnih pitanja?

       Ukoliko imate dodatnih pitanja za nas stojimo vam na raspolaganju putem kontakt forme.

        0/8


        0/36


        0/36


        Vidi pravila

        Popunite polja forme


         0/36


         0/36


         Vidi pravila

         Hvala što ste poslali upit naša
         sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

         Mapa ekspozitura

         Pronađite ekspozituru

         Online ekspozitura

         Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

         Saznaj više
         Vrati se gore