Kredit za nova jutra

 • Investicioni kredit na 15 godina!
 • I za zemlju i za kuću!
 • Grejs period do godinu dana!


OTP banka vam nudi jedinstveni investicioni kredit za registrovana poljoprivredna gazdinstva, za kupovinu kuće ili zemlje - da dobra jutra budu još bolja!

Ponuda

Odlična ponuda!


• Povoljna kamata
• Grejs period do godinu dana
• Odobravanje kredita u kratkom roku
• Izaberite sami kako ćete plaćati glavnicu: mesečno, kvartalno ili šestomesečno
• Za kredit nije potrebno životno osiguranje kao ni osiguranje predmeta hipoteke!

 

 

Korisne informacije

Uslovi kreditiranja

 • Minimalni iznos kredita je 10.000 evra
 • Period otplate kredita je do 15 godina
 • Kredit je indeksiran u evrima, a isplata i otplata kredisa su u dinarima po srednjem kursu NBS
 • Učešće: najmanje 10% od vrednosti nepokretnosti koja se kupuje

Obezbeđenje kredita

 • Menice i hipoteka I reda na poljoprivrednom zemljištu.

Kamatna stopa

Promenljiva nominalna kamatna stopa od 4,67% (5%+3M EURIBOR) na godišnjem nivou. 3M EURIBOR na dan 26.02. 2018. godine iznosi -0,328% godišnje.

Naknada

Naknada za odobravanje kredita je od 0,5% do 1,5% (minimalno 100 evra) i plaća se jednokratno od iznosa kredita.

 Reprezentativni primeri otplate investicionog kredita na 15 godina

       
Iznos kredita u evrima 20.000 50.000 100.000
Naknada za odobravanje kredita u evrima 100 250 500
Tromesečni anuitet u evrima 465 1.164 2.327
EKS
5,21%
4,98%
4,91%
U obračunu EKS korišćena je vrednost 3M EURIBOR-a na dan 26.02.2018. godine -0,328% godišnje.
Primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Kamata se usklađuje sa vrednošću 3M EURIBOR-a na tromesečnom nivou.
U obračun EKS-a uključene su sve naknade i troškovi poznati u momentu odobravanja kredita:
 • Naknada za izveštaj Kreditnog biroa 205 dinara
 • Naknada za dve menice 100 dinara
 • Mesečna naknada za vođenje paketa računa 129 dinara
 • Izdavanje lista nepokretnosti 10 evra
 • Procena nepokretnosti 100 evra
 • Overa založne izjave od 7.200 do 20.160 dinara u zavisnosti od iznosa potraživanja
 • Upis hipoteke od 20.000 do 50.000 dinara u zavisnosti od iznosa potraživanja

Prevremena otplata kredita

Naplaćuje se samo u slučaju da je iznos prevremene otplate veći od 1.000.000 dinara u periodu od 12 meseci na sledeći način:

 • 1% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, ako je do kraja otplate ostalo više od jedne godine.
 • 0,05% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, ako je do kraja otplate ostalo manje od jedne godine.
Naknada ni u kom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koji bi bio plaćen za period od prevremene otplate do roka ispunjenja obaveze.

Naknade

Referentna kamatna stopa NBS


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou