krediti krediti krediti krediti

Kredit za obrtna sredstva
do 200.000 evra

  • Bez valutne klauzule!
  • Isplata i otplata kredita u dinarima
  • Otplata do 18 meseci


Iskoristite povoljno finansiranje uz kredit koji će zadovoljiti tekuće potrebe vašeg gazdinstva.


Uslovi kreditiranja

Iznos kredita:

  • od 500 do 200.000 evra

Otplata kredita:

  • Otplata kamate - tromesečno
  • Otplata glavnice - šestomesečno

Period otplate kredita:

  • Do 18 meseci
  • Dinarski kredit - nema valutnog rizika!

Obezbeđenje kredita

  • Do 1.500.000 RSD: blanko sopstvena menica korisnika kredita
  • Preko 1.500.000 RSD: dodatna sredstva obezbeđenja

NBS

Referentna kamatna stopa NBS


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou