0800 23 23 22

Kartice – Prevremena otplata

M-bank
Uputstvo za korišćenje

Preuzmite uputstvo za prevremenu otplatu ovde ili pogledajte korake u nastavku.

Odabirom opcije KARTICE u glavnom meniju prikazaće se kartice koje su povezane sa Vašim m-bank nalogom. Kroz kartice se jednostavno krećete pomoću strelica i za izabranu kreditnu karticu možete izvršiti prevremenu otplatu duga:

• Za prevremenu otplatu revolving duga odaberite dugme PREVREMENA OTPLATA (Slika 1). Zatim, izaberite račun sa kog se vrši uplata i unesite iznos koji će se uplatiti na partiju kreditne kartice. Unos potvrdite klikom na dugme PLATI, a promene će biti vidljive u detaljima kartice nakon obrade transakcije.

(slika 1)

• Za prevremenu otplatu rate odaberite opciju RATE u dnu ekrana. U Kalendaru su obeleženi datumi dospeća rata i klikom na određeni datum, prikazuje se lista svih rata koje dospevaju na naplatu tog dana (Slika 2). Prevlačenjem ulevo na odabranoj rati prikazaće se opcija PLATI RATU. Odabirom ove opcije prikazuju se detalji transakcije, a transakcija se izvršava na dugme PLATI (Slika 2). Nakon obrade transakcije, promene će biti vidljive u Kalendaru.

(slika 2)

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore