0800 23 23 22

Iskustvo našeg zaposlenog

Iskustvo našeg zaposlenog

U OTP banci sam pronašao dinamično poslovno okruženje orijentisano ka digitalizaciji i inovacijama, banku koja se prilagođava savremenim metodologijama i trendovima i okreće agilnom pristupu poslovanja. Prepoznajem da banka daje mogućnost svojim zaposlenima da rade na sebi i da se usavrše u vidu raznih treninga, obuka, mentorstva i upućivanja zaposlenih na prestižne seminare u zemlji i inostranstvu.

Kako je priroda mog posla razvoj digitalnog bankarstva, a uzimajući u obzir sve navedeno, OTP Banka mi je pružila priliku da svakim danom nešto novo naučim, da budem deo najatraktivnijih projekata u delu digitalizacije, kao što su Apple i Google Pay i da sarađujem sa dokazanim i najkvalitetnijim profesionalcima na tržištu.   

Nikola Petković
Koordinator za digitalne kanale prodaje
Jedinica za digitalne kanale prodaje

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore