Investicioni kredit do pet godina

 • Birajte dinamiku otplate
 • Grejs period do godinu dana
 • Da vaše gazdinstvo raste!


Uz povoljnu kamatnu stopu i brojne pogodnosti kao što su mogućnost izbora dinamike otplate kamate i glavnice kredita, grejs period do godinu dana, ne odlažite više svoje planove - neka vaše gazdinstvo raste dinamikom kojom vi želite.

Pozajmica po racunu

Izaberite!


Izaberite kako ćete otplaćivati kredit: mesečno, tromesečno ili šestomesečno!

 

 

Korisne informacije

Namena kredita

Investicioni kredit OTP banke omogućava brze i jednostavne investicije:

 • Kupovina nove ili polovne poljoprivredne mehanizacije (traktora, kombajna, berača...)
 • Kupovina stoke (junica, teladi, svinja, ovaca ...)
 • Izgradnja staklenika i plastenika
 • Izgradnja sistema za navodnjavanje
 • Razvoj proizvodnje voća i povrća organskog porekla
 • Rekonstrukcija i izgradnja objekata (silosi, štale, objekti za karantin uvozne stoke, hladnjače i sl)
 • Kupovina poljoprivrednog zemljišta itd.

Uslovi kreditiranja

 • Promenljiva nominalna kamatna stopa od 5,67% godišnje (6%+3M EURIBOR koji je na dan 30.10. 2017. godine iznosio -0,331%)
 • Naknada za odobravanje kredita fiksno od 0,50% do 1,50% jednokratno od iznosa kredita (minimum 100 evra)
 • Rok otplate kredita do pet godina
 • Grejs period do godinu dana
 • Mogućnost izbora otplate glavnice: mesečno, tromesečno ili šestomesečno
 • Otplata kamate: mesečno ili tromesečno
 • Kredit je indeksiran u evrima, a isplata i vraćanje je u dinarima po srednjem kursu NBS
 • Učešće je najmanje 20%

Obezbeđenje kredita

 • Menice
U zavisnosti od visine plasmana, roka otplate i klasifikacije pojedinačnog klijenta, kao dodatna sredstva obezbeđenja prihvataju se:
 • Kreditno sposoban jemac
 • Hipoteka I reda na nepokretnost
 • Zaloga nad pokretnom imovinom
 • Druga sredstva obezbeđenja

 Reprezentativni primeri otplate investicionog kredita na period otplate od 5 godina

       
Iznos kredita u evrima 5.000 20.000 50.000
Naknada za odobravanje kredita u evrima 100 100 250
Tromesečni anuitet u evrima 289 1.155 2.889
EKS
7,15%
6,13%
6,05%
Ukupan iznos kredita u evrima koji se vraća po konačnoj otplati kredita 5.777 23.277 58.090
U obračunu EKS korišćena je vrednost 3M EURIBOR-a na dan 30.10.2017. godine -0,331% godišnje
Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

U obračun EKS uključene su sve naknade i troškovi poznati u momentu odobravanja kredita:

 • Naknada za izveštaj Kreditnog biroa 205 dinara
 • Naknada za dve menice 100 dinara
 • Mesečna naknada za vođenje paketa računa 129 dinara

Za kredite u iznosu preko 5.000 EUR mogu biti uključeni i sledeći troškovi

 • Izdavanje lista nepokretnosti 10 evra
 • Procena nepokretnosti 100 evra
 • Overa založne izjave od 7.200 do 14.400 dinara u zavisnosti od iznosa potraživanja
 • Upis hipoteke od 20.000 do 50.000 dinara u zavisnosti od iznosa potraživanja

Prevremena otplata kredita za kredite čija je namena kupovina nepokretnosti

Naknada se naplaćuje samo u slučaju da je iznos prevremene otplate veći od 1.000.000 dinara u periodu od 12 meseci. Visina naknade je limitirana do visine pretrpljene štete, a najviše do:

 • 1% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, ako je do kraja otplate ostalo više od jedne godine
 • 0,50% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, ako je do kraja otplate ostalo manje od jedne godine
Naknada ni u kom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koji bi bio plaćen za period od prevremene otplate do roka ispunjenja obaveze.

NBS

Referentna kamatna stopa NBS


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou.