Filijale banke 021 4800 400
Kontakt
Za pozive
sa mobilnih telefona
0700 480 400
OTPdirekt
Integracija /Preduzetnici

Preduzetnici

Opšti uslovi poslovanja koje će važiti od 26.04.2019. godine

Opšti uslovi poslovanja


Opšti uslovi poslovanja u vezi sa platnim uslugama


Naknade i provizije (tarife) za platne usluge koje će važiti od 26.04.2019.


Terminski plan izvršenja domaćih i međunarodnih platnih transakcija koji će važiti od 26.04.2019. godine.

Naknade i provizije za kreditne i dokumentarne proizvode