Filijale banke 021 4800 400
Kontakt
Za pozive
sa mobilnih telefona
0700 480 400
OTPdirekt

Preduzetnici

Opšti uslovi poslovanja koje će važiti od 26.04.2019. godine

Opšti uslovi poslovanja


Opšti uslovi poslovanja u vezi sa platnim uslugama


Naknade i provizije (tarife) za platne usluge koje će važiti od 26.04.2019.


Terminski plan izvršenja domaćih i međunarodnih platnih transakcija koji će važiti od 26.04.2019. godine.