Filijale banke 021 4800 400
Kontakt
Za pozive
sa mobilnih telefona
0700 480 400
OTPdirekt

Pravna lica

Opšti uslovi poslovanja koje će važiti od 26.04.2019. godine

Opšti uslovi poslovanja


Opšti uslovi poslovanja u vezi sa platnim uslugama


Naknade i provizije (tarife) za platne usluge koje će važiti od 26.04.2019.

Naknade i provizije za poslovne klijente MSE


Naknade i provizije za poslovne klijente privrede


Terminski plan izvršenja domaćih i međunarodnih platnih transakcija koji će važiti od 26.04.2019. godine.