krediti krediti krediti krediti

Senior Otvoreni Keš Kredit

  • Životno osiguranje tokom celog perioda otplate!
  • Brzo i jednostavno do 2.000.000 dinara sa rokom otplate
    i do 95 meseci ukoliko ste klijent Banke!
 Gotovinski krediti /Senior Otvoreni Keš Kredit

Senior Otvoreni Keš Kredit je privlačan, rastegljiv, isplativ, dugoročan nenamenski keš kredit sa osiguranjem kome samo vi nalazite namenu.

Kreirali smo OKK za penzionere sa otplatom do čak 78. godine života!


Zašto je OKK SENIOR upravo za vas?

  • Iznos kredita do 2.000.000 dinara I rok OTPlate i do 95 meseci za klijente Banke *!
  • Naknada za puštanje kredita se može platiti iz kreditnog iznosa!
  • Bez troškova premije životnog osiguranja
  • Ukoliko ste klijent Banke kao obezbeđenje po kreditu dovoljna je samo menica!
  • Refinansirajte kredit, kreditnu karticu i druge obaveze, uz mogućnost dodatnog iznosa gotovine ukoliko vam je potrebna!
  • Ukoliko se opredelite da penziju primate preko računa u našoj banci dobijate posebno atraktivnu kamatnu stopu!

* fizičko lice koje prima penziju preko tekućeg računa u OTP banci

ponuda

Specijalna ponuda


Starosna granica prilikom OTPlate poslednje rate je i do 78 godina!

 

 

 

Korisne informacije

Uslovi kreditiranja

Iznos kredita: 50.000 - 2.000.000 dinara za klijente Banke odnosno do 1.200.000 dinara za ostale klijente
Period otplate: od 12 do 95 meseci za klijente Banke* u zavisnosti od visine penzije odnosno do 72 za ostale klijente
Promenljiva kamatna stopa (na godišnjem nivou):
Klijenti Banke*: 3M BELIBOR + 9,62%
Ostali: 3M BELIBOR + 12,5%
Naknada za puštanje kredita u korišćenje: 2% od iznosa odobrenog kredita za klijente Banke* odnosno 2,5% od iznosa odobrenog kredita za ostale klijente. Naknada se može platiti iz odobrenog iznosa kredita!

* fizičko lice koje prima penziju preko tekućeg računa u OTP banci

Obezbeđenje

Šta mi je potrebno od dokumentacije?

 Reprezentativni primer

  Klijenti banke Ostali klijenti
Iznos kredita u dinarima 300.000 300.000
Period otplate u mesecima 48 48
Mesečni anuitet u dinarima 7.913,96 8.326,78
Godišnja nominalna kamatna stopa        3M BELIBOR + 9,62% 3M BELIBOR + 12,50%
EKS *
14,68%
18,36%
Naknada u dinarima za puštanje kredita u korišćenje 6.000 7.500
Trošak 2 blanko menice u dinarima 100 100
Izveštaj Kreditnog biroa u dinarima 246 246
Ukupan iznos kredita u dinarima koji će klijent vratiti na kraju ugovornog perioda 386.216 407.532
Primer otplate kredita je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe. 
*U obračunu efektivne kamatne stope je korišćena vrednost 3M BELIBOR-a na dan 29.03.2019 (2,95%)

Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M BELIBOR -a vrši se na kvartalnom nivou.

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije