okk okk okk okk

Otvoreni Keš Kredit bez osiguranja

  • Rok otplate i do 95 meseci za klijente Banke!
  • Refinansirajte postojeće obaveze!
 Gotovinski krediti /Otvoreni Keš Kredit/Otvoreni Keš Kredit bez osiguranja

Nudimo vam jednostavan, privlačan, rastegljiv, isplativ, dugoročan nenamenski keš kredit sa osiguranjem, kome samo vi nalazite namenu.
Otvoreni KKredit OTP banke kreiran je da izađe u susret vašim željama.

Da vaše OK lako postane OKK!


Uslovi kreditiranja

Kredit je namenjen klijentima koji su u radnom odnosu.

Iznos kredita: od 20.000 do 2.000.000 dinara samo uz menicu i administrativnu zabranu
Period otplate: od 12 do 95 meseci za klijente Banke*, u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca.
*fizičko lice koje prima platu preko tekućeg računa u OTP banci
Promenljiva kamatna stopa za klijente Banke*: 3M BELIBOR + 6,57% na godišnjem nivou
Promenljiva kamatna stopa za ostale klijente: 3M BELIBOR + 11,52% na godišnjem nivou
Metoda obračuna kamatne stope: Proporcionalna
Naknada za puštanje kredita u korišćenje: 2% od iznosa odobrenog kredita za klijente Banke.
3% od iznosa odobrenog kredita za ostale klijente - Naknada se može platiti iz odobrenog iznosa kredita.
*fizičko lice koje prima platu preko tekućeg računa u OTP banci

 Reprezentativni primeri

  Klijent sa prijemom plate preko računa u OTP banci Klijent sa prijemom plate preko računa u drugoj banci
Iznos kredita u dinarima 600.000 600.000
Period otplate u mesecima 72 72
Mesečni anuitet u dinarima 10.897,43 12.388,18
Promenljiva godišnja nominalna kamatna stopa        3M BELIBOR + 6,57% 3M BELIBOR + 11,52%
EKS *
10,80%
16,90%
Naknada u dinarima za puštanje kredita u korišćenje 12.000 18.000
Trošak 2 blanko menice u dinarima 100 100
Izveštaj Kreditnog biroa 246 246
Ukupan iznos kredita u dinarima koji će klijent vratiti na kraju ugovornog perioda 796.961 910.295
Primer otplate kredita je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.
*U obračunu efektivne kamatne stope je korišćena vrednost 3M BELIBOR-a na dan 29.03.2019 (2.95%)

Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M BELIBOR -a vrši se na kvartalnom nivou.


okk

Kako do dobijem Otvoreni Keš Kredit?


Pozovite ili dođite da se dogovorimo! Kredit možete dobiti ukoliko ste zaposleni ili ste preduzetnik-paušalac. OKK možete dobiti bez obzira da li svoju zaradu primate preko OTP tekućeg računa ili ne – svakako preporučujemo da svoju zaradu primate preko računa u našoj banci, jer u tom slučaju dobijate povoljnije uslove kreditiranja. Ukoliko ste penzioner, imamo rešenje i za vas.

 

 

 


Korisne informacije

Šta mi je potrebno od dokumentacije?

refinansiranje

Refinansiranje


Refinansirajte postojeće kredite, kreditne kartice, dozvoljeni minus, lizing, uz mogućnost dobijanja dodatnog keša!

 

 

 

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije

 

 

 


​- ​-