Nenamenski krediti Nenamenski krediti Nenamenski krediti Nenamenski krediti

Nenamenski krediti sa
100% depozita

 • Prevremena otplata kredita se ne naplaćuje
 • RSD indeksiran u EUR
Online prijava
 Gotovinski krediti /Nenamenski krediti sa 100% depozita
Nenamenski dinarski kredit koji isplaćujemo u dinarima po srednjem kursu NBS za EUR.
Prevremena otplata kredita se ne naplaćuje.

Uslovi kreditiranja

 • Iznos kredita: do iznosa pokrivenog depozitom, od 300 do 200 000 EUR
 • Kredit je moguće uzeti od 21 do 72 godine života
 • Period otplate kredita od 6 do 60 meseci
 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Indeksacija kredita: kredit se isplaćuje u RSD po srednjem kursu NBS za EUR na dan isplate kredita. Otplata mesečnih obaveza vrši se u RSD po srednjem kursu NBS za EUR u momentu plaćanja
 • Depozit u EUR: u visini glavnice kredita i pripadajuće kamate za ceo period otplate kredita
 • Promenljiva nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 6M EURIBOR + 3,99%
 • Naknada za puštanje kredita u tečaj: 1,00% (minimum 20 EUR)
 • Izveštaj Kreditnog biroa: bez naknade
 • Naknada za prevremenu otplatu: 0%

Usklađivanje kamatne stope sa visinom 6M EURIBOR-a vrši se na kvartalnom nivou.


NBS

Referentna kamatna stopa NBS


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou.

 

 

 


Korisne informacije

Obezbeđenje kredita

Depozit u visini glavnice kredita i pripadajuće kamate za ceo period otplate kredita

 Reprezentativni primer

Primer za kredit sa 100% depozita u dinarima indeksiran u EUR
Iznos kredita 30.000 EUR
Period otplate u mesecima 60
Mesečni anuitet u dinarima 546,60 EUR
Godišnja nominalna kamatna stopa 6M EURIBOR + 3,99%
EKS*
4,15%
Naknada za puštanje kredita u korišćenje 300 EUR
Menica i izveštaj Kreditnog biroa 0
* U obračunu EKS, korišćena je vrednost 6M EURIBOR-a na dan 25.12.2017 (-0,271%)
Primeri otplate kredita su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Potrebna dokumentacija

Za nenamenski kredit sa 100% depozita dovoljna je lična karta

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije