Nenamenski krediti Nenamenski krediti Nenamenski krediti Nenamenski krediti

Nenamenski krediti sa
100% depozita

 • Prevremena otplata kredita se ne naplaćuje
 • RSD indeksiran u EUR
 Gotovinski krediti /Nenamenski krediti sa 100% depozita
Nenamenski dinarski kredit koji isplaćujemo u dinarima po srednjem kursu NBS za EUR.
Prevremena otplata kredita se ne naplaćuje.

Uslovi kreditiranja

 • Iznos kredita: do iznosa pokrivenog depozitom, od 300 do 200 000 EUR
 • Godine korisnika kredita: Najmanje 21 godina u momentu podnošenja zahteva za kredit; najviše 72 u momentu otplate poslednjeg anuiteta
 • Period otplate kredita od 6 do 60 meseci
 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Indeksacija kredita: kredit se isplaćuje u RSD po srednjem kursu NBS za EUR na dan isplate kredita. Otplata mesečnih obaveza vrši se u RSD po srednjem kursu NBS za EUR u momentu plaćanja
 • Depozit u EUR: u visini glavnice kredita i pripadajuće kamate za ceo period otplate kredita
 • Promenljiva nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 3M EURIBOR + 3,99%
 • Metoda obračuna kamate: Proporcionalna
 • Naknada za puštanje kredita u tečaj: 1,00% (minimum 20 EUR)
 • Izveštaj Kreditnog biroa: bez naknade
 • Naknada za prevremenu otplatu: 0%

Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M EURIBOR-a vrši se na kvartalnom nivou.


NBS

Referentna kamatna stopa NBS


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou.

 

 

 


Korisne informacije

Obezbeđenje kredita

Depozit u visini glavnice kredita i pripadajuće kamate za ceo period otplate kredita

 Reprezentativni primer

Primer za kredit sa 100% depozita u dinarima indeksiran u EUR
Iznos kredita 30.000 EUR
Period otplate u mesecima 60
Mesečni anuitet u dinarima 546,76 EUR
Godišnja nominalna kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,99%
EKS*
Zbog visokog iznosa depozita koji služi kao sredstvo obezbeđenja kredita u odnosu na iznos kredita, ne postoji ekonomski smisleno rešenje za iskazivanje EKS
Naknada za puštanje kredita u korišćenje 300 EUR
Menica i izveštaj Kreditnog biroa 0
Mesečna naknada za održavanje tekućeg računa 200 EUR
Ukupan iznos kredita koji će klijent vratiti na kraju ugovornog perioda 33.208 EUR
* U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M EURIBOR-a na dan 29.03.2019 (-0.3090%).
Primeri otplate kredita su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Potrebna dokumentacija

Za nenamenski kredit sa 100% depozita dovoljna je lična karta

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije