Nenamenski krediti Nenamenski krediti Nenamenski krediti Nenamenski krediti

Nenamenski krediti sa
100% depozita u dinarima

 • Prevremena otplata kredita se ne naplaćuje
 Gotovinski krediti /Nenamenski krediti sa 100% depozita u dinarima
Nenamenski dinarski kredit koji isplaćujemo u dinarima. Prevremena otplata kredita se ne naplaćuje.

Uslovi kreditiranja

 • Iznos kredita: 50.000 RSD do 25.000.000 RSD
 • Godine korisnika kredita: Najmanje 21 godina u momentu podnošenja zahteva za kredit; najviše 72 u momentu otplate poslednjeg
 • Zaposlenje: Nije obavezno
 • Klijent polaže dinarski depozit u visini iznosa kredita i pripadajuće kamate za ceo period otplate
 • Valuta kredita: RSD
 • Rok otplate kredita: 6-60 meseci
 • Fiksna nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 4%
 • Metoda obračuna kamate: Proporcionalna
 • Naknada za puštanje kredita u tečaj (fiksna): 1% od iznosa odobrenog kredita (min.2.500 RSD)
 • Izdavanje izveštaja Kreditnog biroa (promenljiva): ne naplaćuje se
 • Naknada za prevremenu otplatu: 0%

NBS

Referentna kamatna stopa


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou.

 

 

 


Korisne informacije

Obezbeđenje kredita

Depozit u visini glavnice kredita i pripadajuće kamate za ceo period otplate kredita.

 Reprezentativni primer

Primer za Kredit sa 100% depozita u dinarima
Iznos kredita 10.000.000 RSD
Period otplate u mesecima 60
Mesečni anuitet u dinarima 183.644,73 RSD
Fiksna godišnja nominalna kamatna stopa 4%
EKS*
Zbog visokog iznosa depozita koji služi kao sredstvo obezbeđenja kredita u odnosu na iznos kredita, ne postoji ekonomski smisleno rešenje za iskazivanje EKS
Naknada za puštanje kredita u korišćenje 100.000 RSD
Menica i izveštaj Kreditnog biroa 0
Mesečna naknada za održavanje tekućeg računa 200 RSD
Ukupan iznos kredita koji će klijent vratiti na kraju ugovornog perioda 11.118.684
Primeri otplate kredita su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Potrebna dokumentacija

Za nenamenski kredit sa 100% depozita dovoljna je lična karta

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije