Kredit Kredit Kredit Kredit

Keš s ljubavlju

 • Bez troškova obrade
 • Samo za zahteve podnete 6, 7. i 8. marta
 • Povodom 8. marta, Dana žena
Online prijava
 Gotovinski krediti /Kes s ljubavlju

Povodom Dana žena OTP banka Vam je omogućila kredit Keš s ljubavlju bez troškova obrade kreditnog zahteva!

Ovu specijalnu pogodnost možete iskoristiti ukoliko zahtev za kredit podnesete 6, 7. i 8. marta, i kredit realizujete do kraja marta ove godine.

Specijalna promotivna ponuda

Keš krediti u okviru specijalne promotivne ponude OTP banke odobravaju se bez definisane namene ili za refinansiranje obaveza kod drugih banaka uz mogućnost isplate dodatne gotovine.

Vi birate vrstu kredita koja najviše odgovara Vašim trenutnim potrebama i planovima. U okviru ove specijalne trodnevne ponude na raspolaganju su Vam:

 • keš kredit sa i bez osiguranja za zaposlena lica
 • kredit sa životnim osiguranjem za penzionere, primaoce plate/penzije preko računa u OTP banci
(ili uz izjavu o prenosu zarade/penzije na račun u OTP banci)

Otvoreni keš kredit

 • Otvoreni Keš Kredit OTP banke kreiran je da izađe u susret Vašim željama
 • Brzo i jednostavno do 2.000.000 dinara! Rok otplate i do 95 meseci ukoliko ste klijent OTP banke! Refinansirajte postojeće obaveze i uzmite dodatni keš!
 • Otvoreni Keš Kredit sa osiguranjem Vam pruža dodatnu sigurnost – ne morate da brinete o otplati kredita u nepredviđenim situacijama.

Senior otvoreni keš kredit sa životnim osiguranjem tokom celog perioda otplate

 • OKK za penzionere sa otplatom do čak 78. godine života!
 • Specijalna ponuda - starosna granica prilikom OTPlate poslednje rate - i do 78 godina!
 • Refinansirajte kredit, kreditnu karticu i druge obaveze, uz mogućnost dodatnog iznosa ukoliko Vam je potreban.


Pozivamo Vas da posetite najbližu filijalu OTP banke i podnesete zahtev za keš kredit, a naši zaposleni će Vam pomoći da izaberete najbolje rešenje za Vas.

Korisne informacije

Uslovi kredita

Iznos kredita: od 20.000 do 2.000.000 dinara
Period otplate: od 12 do 95 meseci
Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,57% + 3M BELIBOR
Instrumenti obezbeđenja: 2 blanko sopstvene menice
Za kredit sa osiguranjem: polisa osiguranja za kredit
Naknada za puštanje kredita u korišćenje: 0% od iznosa odobrenog kredita

 Reprezentativni primer

Iznos kredita u dinarima 1.000.000 1.000.000
Period otplate u mesecima 84 84
Mesečna rata u dinarima 16.396,51 16.396,51
Godišnja nominalna kamatna stopa***    3M BELIBOR + 6,57% 3M BELIBOR + 6,57%
EKS
10,08%
11,83%
Premija osiguranja mesečno na ostatak duga / 0,1308%
Naknada u dinarima za puštanje kredita / /
Trošak menica u dinarima 100 100
Trošak kreditnog biroa u dinarima 246 246
***U obračunu EKS-a, korišćena je vrednost 3M BELIBOR-a na dan 22.01.2019. (3,06%)
*Premija osiguranje odnosi se na osiguranje kredita za zaposlena lica
(1) Klijenti koji primaju zaradu na tekući račun u OTP banci ili se izjasne da će preusmeriti zaradu
*** Kamatna stopa se usklađuje sa vrednošću 3M BELIBOR-a na kvartalnom nivou

 Reprezentativni primer za klijente koji primaju penziju preko računa u OTP banci

Iznos kredita u dinarima 300.000
Period otplate u mesecima 48
Mesečna rata u dinarima 7.997,10
Godišnja nominalna kamatna stopa***    3M BELIBOR + 9,62%
EKS
**EKS 13,51%
Naknada u dinarima za puštanje kredita 0
Trošak 2 menice u dinarima 100
Izveštaj kreditnog biroa u dinarima 246
**U obračunu EKS-a, korišćena je vrednost 3M BELIBOR-a na dan 04.02.2019. (3,06%)
*** Kamatna stopa se usklađuje sa vrednošću 3M BELIBOR-a na kvartalnom nivou
Primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe
Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije