eticki kodeks

Etički kodeks


OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Banka) se do današnjeg dana razvila u nezaobilaznog učesnika bankarskog tržišta Republike Srbije. Njenu stabilnost i uravnoteženo delovanje pokazuju rezultati postignuti na osnovu širokog asortimana usluga i proizvoda, a sve oštrija konkurencija, poslovna, razvojna i kulturna raznolikost koja karakteriše multinacionalnu bankarsku grupu kojoj Banka pripada, predstavljaju permanentan izazov kako za rukovodioce tako i za sve zaposlene Banke.

 

tehnicke informacije

Tehničke informacije


Informišite se o preporučenim tehničkim informacijama, rezoluciji kao i preporučenim softverima potrebnim za pregled sadržaja na web sajtu.

 

 

drustvena odgovornost

Društvena odgovornost


OTP Grupa, kao značajan ekonomski faktor u regionu, veliki poslodavac i poreski obveznik u zemljama u kojima posluje, ima za cilj je da ugradi principe održivog i odgovornog delovanja na sve nivoe poslovanja banke, na prvom mestu da pruži poštene finansijske usluge prilagođene potrebama kupaca.