Faktoring je rešenje kako za mala i srednja preduzeća tako i za velike kompanije

Author
Rada Savić Direktor odeljenja za prodaju usluga globalnog transakcionog bankarstva

Nakon uspešnog procesa integracije koji je okončan u maju ove godine, nastavili smo sa razvojem inovativnih bankarskih proizvoda i kreiranjem jedinstvenih rešenja prema potrebama klijenta. Jedna od oblasti koja se posebno izdvojila u prethodnom periodu je transakciono bankarstvo i faktoring poslovanje – gde smo lideri na domaćem tržištu. Rada Savić, direktorka odeljenja za prodaju usluga globalnog transakcionog bankarstva govorila je o ovome u intervjuu za Biznis&Finansije koji možete da pročitate u nastavku:

Šta je to što je prema vašem mišljenju izdvojilo OTP banku na tržištu kada je reč o usluzi faktoringa?
OTP banka uvek prati potrebe svojih klijenata, a činjenica da banku doživljavaju kao partnera i savetnika u rešavanju svakodnevnih finansijskih izazova jeste ono što ih opredeli da se nama obrate. Kompanije najčešće muče sledeća pitanja – kako da naplate potraživanja, kako da brže i lakše dođu do likvidnih sredstava kojima će isplatiti svoje dobavljače ranije, zatvoriti kredite, isplatiti plate? Tada im mi kao rešenje nudimo faktoring kao jedinstvenu uslugu za jednostavan dolazak do likvidnih sredstava.

Koji klijenti su najčešće zainteresovani za faktoring?
To su najčešće klijenti iz domena malih i srednjih preduzeća, ali usluge ovog tipa naša banka nudi i velikim kompanijama. Mala i srednja preduzeća mogu na jednostavan način da dođu do likvidnih sredstava i naplate svoja potraživanja njihovim ustupanjem banci pre roka dospeća, odobrenje faktoringa je brže i uslovi su često povoljniji u odnosu na kreditne proizvode. Kada je reč o velikim preduzećima, ona se najčešće odlučuju za uslugu obrnutog faktoringa, gde banka isplaćuje obaveze klijenta prema njegovim dobavljačima odmah po fakturisanju. Banka koristi jednostavna tehnološka rešenja – prvi na tržištu, još 2014 godine, smo ponudili finansiranje dobavljača naših klijenata preko jedinstvene platforme, izuzetno jednostavne za korišćenje, i omogućili dobavljačima dolazak do sredstava za finansiranje u roku od jednog dana od podnetog zahteva. U ovom domenu, gde je srpsko tržište tek nedavno počelo da se budi u smislu ponude od strane konkurencije, banka može da se pohvali najvišim standardom usluge i iskustvom od 7 godina u ovom segmentu najjednostavnijeg, on-line podnošenja zahteva za finansiranje.

Koji su to još bitni segmenti bankarskog poslovanja koji klijentima omogućavaju uspostavljanje boljih uslova u poslovanju sa kupcima i dobavljačima?
To su svi aspekti transakcionog bankarstva, a digitalizacija i inovacije su obeležile nekoliko poslednjih godina ovaj finansijki sektor. OTP je jedna od najinovativnijih banaka na srpskom tržištu, a posebno smo ponosni na rezultate u domenu e-commerce usluge.
Za samo osam meseci ove godine sprovedeno je tri i po miliona transakcija. E-commerce omogućava onlajn prodaju proizvoda i usluga kroz prihvatanje uplata platnim karticama na sajtu korisnika, a usluga je automatizovana i dostupna 24 časa dnevno za kupce iz celog sveta. Ponuda predstavlja matičenje kompanije i aktivaciju e-commerce usluge, kao i integraciju aplikacije na strani OTP banke. Tokom plaćaja na sajtu u primeni je tehnologija 3D Secure, koja je usklađena sa najvišim važećim standardima i obezbeđuje sigurnost vlasnicima kartica – što je i najveći izazov sprovođenja i korišćenja ove usluge.

Koje biste još usluge banke istakli kada je u pitanju transakciono bankrastvo?
Pre skoro jedne decenije banka je u poslovanju sa privredom prepoznala značaj svih servisa i finansijskih usluga pored klasičnog kreditiranja. Jedan od nezaobilznih potreba u poslovanju svake kompanije je dokumentarno poslovanje – izdavanje garancija, akreditiva i ostalih dokumenata kojima bank osigurava i garantuje plaćanje korisniku dokumenta u ime nalogodavca i isporučioca usluge/robe. Ovde je najvažnija podrška klijentima od strane naših kolega, članova tima Dokumentarnog poslovanja – savetovanje, za usklađivanje sa korisnikom i izradu teksta dokumenata, tumačenje zahtevne tenderske dokumentacije i komercijalnih ugovora, kao i brzina izrade dokumenata, koja je ključna u pružanju ove usluge.

Tags:
    0 komentara
    Rada Savić Direktor odeljenja za prodaju usluga globalnog transakcionog bankarstva

    Vrati se gore