Faktoring Faktoring Faktoring Faktoring

Faktoring

  • Brži put do vašeg novca
  • Naplatite odmah, ne čekajte na svoju zaradu!


Usluga OTP banke koja omogućava otkup vaših kratkoročnih potraživanja sa rokom dospelosti do 180 dana, za prodatu robu ili izvršenu uslugu, pre dospeća za naplatu.

Faktoring

Razlike između faktoringa i kredita


Kod faktoringa se primarno ispituje vrednost i kvalitet klijentove imovine (potraživanja), dok kod kredita banka ispituje klijentovu kreditnu vrednost. Brzim unovčavanjem faktura poboljšava se likvidnost poslovanja, kreditna sposobnost i bonitet, kao i rentabilnost poslovanja. Kreditna zaduženost klijenta u Kreditnom birou se kod faktoringa ne povećava, a kao sredstvo obezbeđenja dovoljne su samo menice.

 

 

 


Korisne informacije

Kome je namenjen i ko su učesnici u faktoringu?

Koje su prednosti faktoringa?

Kako vam faktoring može pomoći u poslovanju?

Postupci kod faktoringa

Kako započeti faktoring u OTP banci?

Potrebna dokumentacija

Potrebne su vam detaljnije informacije?