Etikai kódex

Bevezetés

" Az OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (a továbbiakban: a Bank) ma már a Szerb Köztársaság bankpiacának stabil résztvevője. Stabilitását és kiegyensúlyozott működését láthatjuk a a széleskörű termékek és szolgáltatások alaján elért eredményeken, valamint a Bank multinacionális bankcsoportját jellemező egyre erősödő verseny, üzleti tevékenység, fejlődés és kulturális sokszínűség állandó kihívásnak számít mind a vezetők, mind a bank minden alkalmazottja számára.

Az elért sikereink alapja – egyben a jövő biztosítéka – az ügyfelekkel kialakított jó munkaviszony. A Bank sikere nem lenne lehetséges a Bank képzett és kreatív alkalmazottjai erőfeszítései és elkötelezett munkájuk nélkül, akik az etikai értékeket tiszteletben tartva végzik munkájukat. A Bank alkalmazottai munkájának egyik alapvető követelménye, hogy a legmagasabb erkölcsi és szakmai értékek szerint viselkedjenek, és törekedjen arra, hogy ezeket az értékeket a mindennapi munkában alkalmazzák.

A részvények értékének növekedése fontos tényező a bank működésében, a lehető legmagasabb jövedelmezőségi és hatékonysági szint elérésével, a kockázatkezeléssel és a szabályozás teljes körű betartásával.

A Bank vezetősége és munkatársai elkötelezetten betartják a releváns jogszabályokat, beleértve a korrupcióra vonatkozó szabályokat is. A Bank és annak vezetősége elsősorban tiszteletben tartja a korrupció és a lefizetés zéró toleranciáját, és határozottan ellenzi a korrupció minden formáját, és önzetlen támogatja a korrupcióellenes viselkedést.

A Bank az átláthatóság és a megfontoltság elveit is fontosnak tarja a munkák végrehajtásánál. Úgy véljük, hogy az üzleti etikus gyakorlat jelentős mértékben hozzájárulhat a teljesítmény, a versenyképesség és az elismerés javításához az országban és külföldön. Ezért a Bank minden rendelkezésre álló eszközt alkalmaz az etikai elvek fenntartására és növelésére.

A fent említettek szerint a Bank rendszeresen tájékoztatja a nyilvánosságot nemcsak stratégiai céljairól és tevékenységeiről, hanem az üzleti etikai iránymutatásokra vonatkozó összes szükséges információkról, amelyek rendszeresen szerepelnek az etikai kódexben."

Wolf László
A Felügyelő Bizottság elnöke


Az etikai szabálysértések feljelentése

Az etikai szabályozás egyik célja, hogy ösztönözze az előírt viselkedési szabályok ellenőrzésének, valamint az etikai szabályok tudatosságának és általános elfogadottságának növelése. E célok elérése érdekében fontos, hogy megbeszéljük és megvitassuk az etikai kérdéseket és ügyeket a Bankon belül. Etikai szabálysértés gyanúja esetén közös érdekünk, hogy a gyanút bejelentő személy vagy a szabálysértést észlelő személy feljelentse a bűncselekményt. Az etikai bűncselekmények az alábbiak szerint jelenthetőek fel:

Fontos

Fontos

Az etikai szabálysértés panaszait be tudja nyújtani írásban és szóban is.

 


Az etikai szabálysértést szóban itt tudja megosztani:

  • Személyesen, a Compliance és Biztonsági Igazgatóságnál, a munkaidejük alatt
  • Telefonon, az etikai kérdésekkel foglalkozó munkatársainknál, 8-16h-ig hétfőtől péntekig

Az etikai szabálysértést írásnban itt tudja benyújtani:

  • Postai úton, a a Compliance és Biztonsági Igazgatóság címére (Bulevar oslobođenja 80, 21000 Novi Sad.)
  • e-mailen keresztül a eticka.pitanja@otpbanka.rs címre