Etički kodeks

Uvod

" OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Banka) se do današnjeg dana razvila u nezaobilaznog učesnika bankarskog tržišta Republike Srbije. Njenu stabilnost i uravnoteženo delovanje pokazuju rezultati postignuti na osnovu širokog asortimana usluga i proizvoda, a sve oštrija konkurencija, poslovna, razvojna i kulturna raznolikost koja karakteriše multinacionalnu bankarsku grupu kojoj Banka pripada, predstavljaju permanentan izazov kako za rukovodioce tako i za sve zaposlene Banke.

Kamen temeljac naših dosadašnjih uspeha – ujedno i zaloga budućnosti – jesu izgrađeni dobri poslovni odnosi sa klijentima. Uspeh Banke ne bi bio moguć bez uloženog truda i predanog rada osposobljenih i kreativnih osoba zaposlenih u Banci, koji vrše svoje dužnosti poštujući i primenjujući etičke vrednosti. Jedan od osnovnih zahteva koji se postavlja pred zaposlene Banke jeste da se ponašaju u skladu sa najvišim moralnim i profesionalnim vrednostima i da teže da te vrednosti primene u svakodnevnom radu.

Povećanje vrednosti akcija je bitan faktor u poslovanju banke uz dostizanje najvišeg mogućeg nivoa profitabilnosti i efikasnosti, upravljanja rizicima i dostizanje potpune usklađenosti sa propisima.

Rukovodstvo Banke i njeni zaposleni posvećeni su pridržavanju relevantnih propisa, podrazumevajući ovde i propise protiv korupcije. Banka i njeno rukovodstvo prevashodno poštuju princip nulte tolerancije u odnosu na korupciju i podmićivanje i odlučno se suprotstavljaju svakoj vrsti korupcije te daju nesebičnu podršku anti-koruptivnom ponašanju.

Banka takođe smatra važnim realizaciju principa transparentnosti i razboritosti u poslovanju. Verujemo da praksa etičkog poslovanja može dati značajan doprinos unapređenju učinka, konkurentnosti i priznavanja u zemlji i inostranstvu. Zbog toga Banka primenjuje sva raspoloživa sredstva za održavanje i podizanje etičkih principa.

U skladu sa gore iznetim Banka redovno obaveštava javnost ne samo povodom svojih strategijskih ciljeva i delatnosti, već pruža i sve potrebne informacije u vezi sa smernicama poslovne etike koje su sistematizovano sadržane u Etičkom kodeksu."

Laszlo Wolf
Predsednik Upravnog odbora


Prijavljivanje etičkih prekršaja

Jedan od ciljeva etičkih propisa je da ohrabri dobrovoljno praćenje propisanog ponašanja i da se poveća svest i opšte prihvatanje etičkih pravila. Kako bismo ostvarili ove ciljeve, važno je da u okviru Banke diskutujemo i razgovaramo o etičkim pitanjima i slučajevima. U slučaju da se sumnja na etički prekršaj, naš zajednički interes je da lice kod kojeg se javila sumnja, odnosno koje je uočilo prekršaj taj prekršaj prijavi. Etički prekršaji se mogu prijaviti na sledeći način:

Naknade

Važno

Prijave etičkog prekršaja mogu biti podnete usmeno i pismeno.

 


Usmene prijave etičkog prekršaja mogu biti podnete:

  • lično, u toku radnog vremena u Direkciji za kontrolu usklađenosti poslovanja i bezbednost Banke;
  • između 8 i 16 časova od ponedeljka do petka, putem telefona za etička pitanja (021 48 00 865).

Pisane prijave etičkog prekršaja mogu biti podnete:

  • poštom, na adresu Direkcije za kontrolu usklađenosti poslovanja i bezbednost Banke (Bulevar oslobođenja 80, 21000 Novi Sad.)
  • e-mailom na etickapitanja@otpbanka.rs