0800 23 23 22 Online banking

EASI program - Krediti za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Krediti za registrovana poljoprivredna gazdinstva uživaju
pogodnosti garancije koje finansira Evropska unija u okviru
Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

U saradnji sa Evropskim Investicionim Fondom, OTP banka Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima nudi kredite iz EASI programa za zapošljavanje i socijalne inovacije. Ponudom kredita iz EASI programa, OTP banka pruža podršku registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Krediti iz EASI programa pored povoljnih uslova za kreditiranje, podrazumevaju i mogućnost edukacije i mentorstva u saradnji sa poslovnim partnerima OTP banke.

Ukoliko se odlučite za kredite iz EASI programa na raspolaganju su vam naši kreditni proizvodi:

EASI Krediti za obrtna sredstva

Osnovne karakteristike

 • Namena kredita: Finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava
 • Period otplate: 12 meseci
 • Maksimalni iznos pojedinačnog kredita: do 25.000 EUR
 • Valuta u kojoj se odobrava kredit: u dinarima
 • Otplata kamate i glavnice: godišnje
 • Način otplate kredita: Automatsko zaduženje tekućeg računa klijenta za kamate, provizije i glavnicu

  Zatvori
  EASI Investicioni krediti

  Osnovne karakteristike

  • Namena kredita: Finansiranje investicija i drugih troškova koji se mogu smatrati delom istog projekta
  • Period otplate: Maksimalno do 60 meseci
  • Grejs period: Maksimalno do 12 meseci
  • Minimalni iznos učešća u investiciji: 20% u odnosu na ukupnu investiciju
  • Maksimalni iznos pojedinačnog kredita: do 25.000 EUR
   1
  • Valuta u kojoj se odobrava i otplaćuje kredit: u dinarima ili u dinarima sa valutnom klauzulom vezanom za evro
  • Otplata kamate i glavnice: mesečno, tromesečno, šestomesečno
  • Način otplate kredita: Automatsko zaduženje tekućeg računa klijenta za kamate, provizije i glavnicu

  • u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS

  Zatvori

  Sredstva obezbeđenja

  Svi krediti iz EASI programa su bez obavezne hipoteke  ili zaloge

  Potrebna sredstva obezbeđenja za EASI kredite ( i za obrtna sredstva i za investicione kredite)  menice nosioca poljoprivrednog gazdinstva

  Reprezentativni primer
  Reprezentativan primer
  Iznos kredita500. 000 RSD1.500. 000 RSD
  Period korišćenja kredita12 meseci12 meseci
  NKS na godišnjem nivou3M BELIBOR + 5.4%3M BELIBOR + 5.4%
  dvanaestomesečna rata5314001594200
  Naknada na ime obrade kredita (%)0.00750.0075
  Naknada na ime obrade kredita (Iznos )375011250
  Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
  Menica dužnika100 RSD100 RSD
  Izveštaj Kreditnog biroa dužnika246246
  Taksa za poresko uverenje640640
  Mesečna naknada za vođenje računa200200
  EKS na godišnjem nivou 7.84% 7.33%
  Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)5387361609036
  EKS obračunat na dan03.06.2021.03.06.2021.
  U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M BELIBOR-a na dan 03.06.2021. (0,88%). Kamata se usklađuje sa 3M BELIBOR-om na tromesečnom nivou. U obračunu EKS-a uključene su i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita jednokratno od odobrenog kredita , naknada za izveštaj Kreditnog biroa i naknada za 2 menice , taksa za poresko uverenje i mesečna naknada za vođenje računa .
  Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

  Saznaj više
  Vrati se gore