0800 23 23 22 Online banking

EASI program - Krediti za Mali biznis

EASI krediti bez obavezne hipoteke

EASI program - Krediti za Mali biznis

U saradnji sa Evropskim Investicionim Fondom, OTP banka klijentima segmenta malog biznisa (pravna lica i preduzetnici do 9 zaposlenih) registrovanim u Srbiji nudi kredite iz EASI programa za zapošljavanje i socijalne inovacije. Ponudom kredita  iz EASI programa,OTP  banka pruža podršku i unapređuje poslovanje malog biznisa. Krediti iz EASI programa pored povoljnih uslova za kreditiranje, podrazumevaju i mogućnost edukacije i mentorstva u saradnji sa poslovnim partnerima OTP banke.

Partneri koji su se pridružili i na raspolaganju su korisnicima EASI kredita

OTP banka korisnicima EASI kredita obežbeđuje i dodatne beneficije – usluge i savetodavnu pomoć partnera Banke po povoljnijim cenama od njihove redovne ponude.

PKF d.o.o. je firma za reviziju, konsalting i računovodstvo koja je specijalizovana za pružanje usluga iz oblasti finansija, konsaltinga i poreza svojim klijentima. Kompanija je deo jedne od najrenomiranijih međunarodnih mreža revizorsko-konsultantskih kuća svetskog glasa “PKF International” kao punopravni član. Za više informacija o PKF-u u Srbiji, molimo posetite: https://www.pkf.rs/o-nama.html.  

Za klijente OTP banke iz segmenta malog biznisa, PKF može ponuditi:
– za usluge revizije, popust između 15-20% od redovne naknade;
– za usluge poreskog savetovanja, popust između 20-25% od redovne naknade;
za različite vrste konsalting i savetodavnih usluga, popust između 10-15% od redovne naknade;
– za računovodstvene usluge, popust između 20-25% od redovne naknade

ICT Hub je centar za inovacije i tehnološko preduzetništvo. Od svog osnivanja 2014. godine, brzo je postao jedan od ključnih igrača u ekosistemu inovacija, okupljajući pojedince, startap timove, kompanije i organizacije i pružajući im usluge konsaltinga, edukaciju i podršku.

ICT Hub osnažuje inovacije, kako u manjim poslovnim sistemima, tako i u korporacijama koje treba da poboljšaju svoje tržišne pozicije. Podržavamo naše partnere u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope u strateškom pristupu inovacijama, unapređenju organizacione kulture i razvoju tehnološkog preduzetništva.

Četiri ključna segmenta usluga za ICT Hub jesu:

1.Konsalting u polju inovacija i poslovnog razvoja

Naši programi pomažu tradicionalnim kompanijama i korporacijama da otkriju nove tehnologije i modele poslovanja, unaprede svoje projekte kao i da uče i koriste ono najbolje iz startap kulture. Naša partnerstva im omogućavaju da obezbede svoje pozicije na neizvesnom tržištu kroz različite aktivnosti:
-Obuke i aktivnosti za zaposlene koje podstiču kulturu inovacija i startap način razmišljanja (radionice i predavanja o generisanju poslovnog modela, testiranje poslovnih ideja i primena LEAN  metodologije, izazovi internih ideja, hakatoni, Design Thinking centri za obuku)
-Praktični rad na tome da inovacije postanu strateški cilj kompanije (mapiranje portfolija inovacija, razvijanje teza inovacija  i sveukupne strategije inovacija, zajednički razvoj proizvoda i projekti fokusirani na usmerenost ka kupcu, customer development i stvaranje novih korisničkih iskustava);
– Podržavanje zajednica stvorenih oko važnih poslovnih problema i povezivanje korporacija sa tehnološkim startapima  kako bi se olakšalo stvaranje ili poboljšanje njihove konkurentske prednosti.

2.Započinjanje, razvoj i implementacija donatorski finansiranih projekata

ICT Hub aktivno učestvuje u digitalnoj transformaciji poslovanja kroz specifične obuke i radionice, kao i kroz mentorstvo i podršku umrežavanju. Naša projektna jedinica uzima u obzir relevantne napore u kreiranju politika i zastupanja u Srbiji i okruženju (uglavnom u BiH i Crnoj Gori) i pomaže donatorima da primene svoje ideje i postignu ciljeve obezbeđivanjem osoblja, alata i operativnog znanja kako bi projekat bio pokrenut na vreme i u okviru budžeta, usput gradeći lokalne kapacitete.

3.Rešenja za kancelariju i radni prostor

Naš co-working prostor, jedan od najvećih regionalnih habova, nudi 700 m2 najsavremenijeg radnog prostora za frilensere, preduzetnike i IT profesionalce. Kao kombinacija otvorenog i odvojenog prostora, prostorije ICT Hub-a privlačne su i korporativnim partnerima, nudeći novu, drugačiju atmosferu i omogućavajući im da iskuse okruženje u kojem startapi i manji timovi mogu napredovati.

 4.Ulaganje u tehnološke startape u ranoj fazi razvoja

ICT Hub Venture je privatni investicioni fond, fokusiran na tehnološke startape u ranoj fazi razvoja u regionu Jugoistočne Evrope. Kroz pre-seed i seed investicione krugove, fond nudi do 50.000 EUR u zamenu za kapitalnu dobit od 5-15% i omogućuva pristup startap ekosistemu, prilagođenim razvojnim programima i mogućnostima umrežavanja sa ključnim i relevantnim figurama kao potencijalnim mentorima. Usredsređeni smo na startape sa kompletnim timomvima i skalabilnim rešenjima koji su izazovi za tradicionalna poslovanja.

ICT HUB klijentima OTP banke iz EASI programa omogućava pružanja dela svojih usluga po posebnim uslovima.

DNA Communications je reklamna agencija koja pruža čitav niz strateških i komunikacionih usluga. Zajedno sa našim partnerima, agencija uspešno gradi brendove skoro dve decenije, sa posebnim fokusom na postizanje konkretnih poslovnih rezultata. Koncept DNA poslovne kulture i poslovanja jeste kreiranje dugoročnih odnosa između brendova i potrošača. O samoj agenciji saznajte više na: https://dna.rs/

DNA Communications nudi korisnicima EASI kredita sledeće:

  • Marketinško i komunikaciono savetovanje, sa fokusom na prodajno orijentisan marketing;
  • Stvaranje vizuelnog identiteta ili nekih elemenata marke proizvoda;
  • Razvoj, implementacija i realizacija koncepta kampanje za sve kanale (ATL, BTL, digitalni, PR);
  • Pisanje sadržaja – copivriting;
  • Uprava događaja;
  • Interna komunikacija i brendiranje poslodavaca.

Svi korisnici EASI kredita dobijaju 20% niže cene usluga DNA Communications.

New Media Team je agencija za odnose s javnošću, koja pruža raznovrsne usluge iz oblasti PR-a, event menadžmenta, kriznih komunikacija, ali i iz sfere kreative, dizajna i digitala. Osnovana još 2009. godine, agencija danas ima uspešnu saradnju sa preko 20 renomiranih domaćih i internacionalnih klijenta. New Media Team deo je PROI Worldwide, vodeće globalne mreže nezavisnih komunikacionih agencija, koja broji 6.417 zaposlenih širom sveta, koji rade sa 8.200+ klijenata iz 165 kancelarija, u više od 50 zemalja. Za više informacija, posetite sajt: http://www.newmediateam.rs

Za male poslovne klijente OTP banke, New Media Team može ponuditi uslugu po posebnoj, povlašćenoj ceni.

Kamatica je najčitaniji finansijski portal u Srbiji, sa tradicijom nezavisnog i objektivnog izveštavanja iz oblasti ličnih finansija od preko 15 godina. Od strane građana, ali i banaka, Kamatica je prepoznata kao ključno mesto za informisanje o svim novčanim pitanjima i prva stanica u donošenju bitnih finansijskih odluka. Za sve firme kojima je odobren kredit u okviru Easi kreditne linije, Kamatica omogućava 35% popusta za oglašavanje. Saznajte više na: www.kamatica.com

Bizplaner je računovodstveni softver koji olakšava svakodnevno poslovanje. Pomoću Bizplanera firme optimizuju dnevne zadatke i procese i štede vreme koje je potrebno za izradu mesečnih ili godišnjih izveštaja o poslovanju. Svaki klijent Easi kreditne linije, kome bude odobren kredit, dobija na besplatno korišćenje standard Bizplaner paket za sve vreme otplate kredita.  Detaljnjije informacije potražite klikom na link: bizplaner.rs

Osnovana 2010. godine, Stanković&Partneri (NSTLAV) je advokatska kancelarija sa sedištem u Beogradu. Svim svojim klijentima nudi potpunu pravnu podršku. Naš tim stručnjaka pored lokalnih kompanija savetuje i multinacionalne korporacije, fondove, banke i organizacije. Redovno sarađujemo sa poznatim međunarodnim advokatskim kancelarijama koje podržavaju svoje klijente u ovom regionu. NSTLAV pruža savete o bankarstvu i finansijama, korporacijama i M&A, restrukturiranju i nesolventnosti, komercijalnoj i regulatornoj regulativi, konkurenciji / antitrustu, nekretninama, rešavanju sporova, privatizaciji, javnim nabavkama, intelektualnoj svojini, tržištima kapitala, energetici, rudarstvu i infrastrukturi, zapošljavanju, porezu , Telekomunikacije i tehnologija. Firme su članice Nektlav Global Referral Netvork https://vvv.nektlavnetvork.com najveće pravne mreže za preporuke na svetu i Legal Netvork Alliance, odabranog globalnog saveza nezavisnih advokatskih firmi. Za više informacija pogledajte: https://vvv.nstlav.rs

Stanković&Partneri u potpunosti mogu da pruže svu neophodnu pravnu pomoć i savete sektoru malih i srednjih preduzeća kao i da je ukupna filozofija usklađena sa načinom razmišljanja malih i srednjih preduzeća. Za poslovne klijente OTP banke, NSTLAV e spreman da ponudi posebne stope / naknade kako bi osigurao da naše usluge budu isplative i konkurentne.

Ukoliko se odlučite za kredite iz EASI programa na raspolaganju su vam naši kreditni proizvodi

EASI kredit za obrtna sredstva

  • u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS

Zatvori
Reprezentativni primer
MSE klijentiKredit za obrtna sredstvaKredit za obrtna sredstva
Dužina poslovanja klijenta (u mesecima)minimum 24 meseca poslovanjaminimum 18 meseci poslovanja
Iznos kredita2.500.000 RSD2.500.000 RSD
Kamata5,3% + 3M BELIBOR6,75% fiksna
Naknada za odobravanje0,50% jednokratno0,50% jednokratno
Ročnost36 meseci24 meseci
Grejs period6 meseci3 meseca
Dinamika otplatemesečno (i glavnica i kamata)mesečno (i glavnica i kamata)
Mesečna obaveza za kamatu tokom grejs periodaOd 15.917,81 RSD do 17.623,29 RSDOd 13.869.86 RSD do 14,332 RSD
Mesečni anuitet nakon isteka grejs perioda92.576,19 RSD126.535,36 RSD
Ukupan iznos troškova po kreditu na kraju otplate kredita416.707,46 RSD228.542,79 RSD
EKS9,49 % 8,02%

Vrednost 3M BELIBOR na dan 13.10.2022. iznosi 3.80%. Troškovi koji ulaze u obračun EKS (efektivna kamatna stopa obračunata na dan 13.10.2022.godine): trošak od 50 RD po menici (za rok 24 meseca: 8 menica korisnika i 2 za vlasnika/osnivača preduzetnika/pravnog lica; za rok 36M 9 menica korisnika i 2 za vlasnika/osnivača preduzetnika/pravnog lica), trošak izveštaja Kreditnog biroa za preduzetnika 600 RSD i za fizičko lice 246 RSD, Taksa za poresko uverenje 640 RSD, mesečni trošak vođenja računa 595 RSD

MSE klijentiKredit za obrtna sredstvaKredit za obrtna sredstva
Dužina poslovanja klijenta (u mesecima)minimum 24 meseca poslovanjaminimum 18 meseci poslovanja
Iznos kredita25.000 EUR25.000 EUR
Kamata5,54 % + 3M BELIBOR5,54 % fiksna
Naknada za odobravanje0,50% jednokratno0,50% jednokratno
Ročnost36 meseci24 meseci
Grejs period6 meseci3 meseca
Dinamika otplatemesečno (i glavnica i kamata)mesečno (i glavnica i kamata)
Mesečna obaveza za kamatu tokom grejs periodaOd 131,95 EUR do 146,08 EUROd 113,84 EUR do 117,63 EUR
Mesečni anuitet nakon isteka grejs perioda909,59 EUR1.251,73 EUR
Ukupan iznos troškova po kreditu na kraju otplate kredita3.468,34 EUR1.899,08 EUR
EKS7,88 % 6,64%

Vrednost tromesečni EURIBOR na dan 13.10.2022. iznosi 1.34%. Troškovi koji ulaze u obračun EKS (efektivna kamatna stopa obračunata na dan 13.10.2022.godine): trošak od 50 RD po menici (za rok 24 meseca: 8 menica korisnika i 2 za vlasnika/osnivača preduzetnika/pravnog lica; za rok 36M 9 menica korisnika i 2 za vlasnika/osnivača preduzetnika/pravnog lica), trošak izveštaja Kreditnog biroa za preduzetnika 600 RSD i za fizičko lice 246 RSD, Taksa za poresko uverenje 640 RSD, mesečni trošak vođenja računa 595 RSD

EASI Investicioni kredit

  • u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS

Zatvori
Reprezentativni primer
MSE klijentiInvesticioni kreditInvesticioni kredit
Dužina poslovanja klijenta (u mesecima)minimum 24 meseca poslovanjaminimum 18 meseci poslovanja
Iznos kredita2.500.000 RSD2.500.000 RSD
ValutaRSD sa valutnom klauzulomRSD sa valutnom klauzulom
Kamata6 % + 3M BELIBOR6 % 3M BELIBOR
Naknada za odobravanje0,75% jednokratno0,75% jednokratno
Ročnost60 meseci36 meseci
Grejs period12 meseci6 meseca
Dinamika otplatemesečno (i glavnica i kamata)mesečno (i glavnica i kamata)
Mesečna obaveza za kamatu tokom grejs periodaOd 18.794,52 RSD do 20.808,632 rsdOd 18.794,52 RSD do20.808,22 RSD
Mesečni anuitet nakon isteka grejs perioda63.168 RSD94.309,91 RSD
Ukupan iznos troškova po kreditu na kraju otplate kredita833.632,03 RSD493.668 RSD
EKS11.06% 11.30%

Vrednost tromesečnog BELIBORA na dan 13.10.2022. iznosi 3.8%. Troškovi koji ulaze u obračun EKS (efektivna kamatna stopa obračunata na dan 13.10.2022. godine): trošak 50 RSD po menici (za rok 60M 11 menica i 2 za vlasnika/osnivača preduzetnika/pravnog lica; za rok 36M 9 menica menica i 2 za vlasnika/osnivača preduzetnika/pravnog lica), trošak izveštaja Kreditnog biroa za preduzetnika 600 RSD i za fizičko lice 246 RSD, Taksa za poresko uverenje 640 RSD, mesečni trošak vođenja računa 595 RSD

MSE klijentiInvesticioni kreditInvesticioni kredit
Dužina poslovanja klijenta (u mesecima)minimum 24 meseca poslovanjaminimum 18 meseci poslovanja
Iznos kredita25.000 EUR25.000 EUR
ValutaRSD sa valutnom klauzulomRSD sa valutnom klauzulom
Kamata4,45% + 3M EURIBOR4,45% + 3M EURIBOR
Naknada za odobravanje0.75% jendnokratno0.75% jendnokratno
Ročnost60 meseci36 meseci
Grejs period12 meseci6 meseci
Dinamika otplatemesečno (i glavnica i kamata)mesečno (i glavnica i kamata)
Učešćeminimum 20% od vrednosti investicijeminimum 25% od vrednosti investicije
Mesečna obaveza za kamatu tokom grejs periodaOd 111,04 EUR do 122.94 EUROd 111.04 EUR do 122.94 EUR
Mesečni anuitet nakon isteka grejs perioda584.73 EUR897.18 EUR
Ukupan iznos troškova po kreditu na kraju otplate kredita5.024,31 EUR3.025 EUR
EKS6,65%6.87%

Vrednost tromesečnog EURIBOR na dan 13.10.2022. iznosi 1.34%. Troškovi koji ulaze u obračun EKS (efektivna kamatna stopa obračunata na dan 13.10.2022. godine): trošak 50 RSD po menici (za rok 60M 11 menica i 2 za vlasnika/osnivača preduzetnika/pravnog lica; za rok 36M 9 menica menica i 2 za vlasnika/osnivača preduzetnika/pravnog lica), trošak izveštaja Kreditnog biroa za preduzetnika 600 RSD i za fizičko lice 246 RSD, Taksa za poresko uverenje 640 RSD, mesečni trošak vođenja računa 595 RSD

Krediti za malu privredu uživaju pogodnosti garancije koje finansira Evropska unija u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI).

Potrebna sredstva obezbeđenja ovih kredita ( i za obrtna sredstva i investicionih kredita) su:

  • broj menica zavisi od ročnosti kredita

Zatvori

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore