dozvoljeni minus dozvoljeni minus dozvoljeni minus dozvoljeni minus

Dozvoljeni minus

 • Dopuna kada god je potrebna
 • Za sve nepredviđene troškove
 • Jednostavno do dozvoljenog minusa!
Online prijava


Zašto da izaberete OTP dozvoljeni minus?

 • Trošite ga koliko morate i kada morate, a kamatu plaćate samo za dane u mesecu kada ste koristili dozvoljeni minus.
 • Odobravanje u najkraćem roku, uz minimalnu dokumentaciju
 • Izdavanje izveštaja Kreditnog biroa i menice bez naknade
 • Uz Visa plus za minus debitnu karticu OTP banke, korišćenje dozvoljenog minusa je bez kamate, od dana izvršenja transakcije do poslednjeg dana u mesecu, bez obzira o kom iskorišćenom iznosu je reč!
 • Posebna pogodnost za penzionere koji primaju penziju u OTP banci i imaju Paket za penzionere!


Možda vas zanimaKorisne informacije

Uslovi za dobijanje dozvoljenog minusa

 • Iznos dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu odobrava se nakon priliva jedne plate ili penzije na tekući račun, a u visini prosečne mesečne zarade/penzije, maksimalno do 800.000 dinara.
 • Ugovor o dozvoljenom prekoračenju važi maksimalno 12 meseci. Po isteku ovog perioda, ugovor se obnavlja na zahtev klijenta, ukoliko su ispunjeni svi uslovi za obnavljanje koje je definisala banka.
 • Za OTP dozvoljeni minus vam je potrebna minimalna dokumentacija, izaberite jedan od paketa računa, ponesite u filijalu važeći lični dokument i Potvrdu o zaposlenju i visini primanja!

Kamate i naknade

 • Kamatna stopa na dozvoljeno prekoračenje 2,5% na mesečnom nivou.
 • Posebna pogodnost za penzionere koji primaju penziju u OTP banci i imaju Paket za penzionere – kamata na dozvoljeno prekoračenje 1,99% na mesečnom nivou!
 • Naknada za odobravanje dozvoljenog minusa: 300 dinara jednokratno.

 Reprezentativni primer za korisnika Osnovnog paketa tekućeg računa

Primer za period korišćenja od 12 meseci za zaposlene

Iznos dozvoljenog prekoračenja 40.000 dinara
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 34,49%
Metod obračuna kamate Konformni
Naknada za odobravanje 300 dinara
Ukupan iznos koji klijent treba da plati računato na dan 08.10.2014. 11.995 dinara
EKS godišnje
42,21%

Potrebna dokumentacija

Za zaposlene:

 • Važeća lična karta/pasoš
 • Za klijente koji primaju platu u drugoj banci – promet po tekućem za poslednja tri meseca
 • Blanko sopstvena menica (dobija se u banci po odobrenju kredita)
Za penzionere koji primaju penziju u OTP banci je dovoljan lični dokument.

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije