dozvoljeni minus dozvoljeni minus dozvoljeni minus dozvoljeni minus

Dozvoljeni minus

 • Dopuna kada god je potrebna
 • Za sve nepredviđene troškove
 • Jednostavno do dozvoljenog minusa!


Zašto da izaberete OTP dozvoljeni minus?

 • Trošite ga koliko morate i kada morate, a kamatu plaćate samo za dane u mesecu kada ste koristili dozvoljeni minus.
 • Odobravanje u najkraćem roku, uz minimalnu dokumentaciju
 • Izdavanje izveštaja Kreditnog biroa i menice bez naknade
 • Uz Visa plus za minus debitnu karticu OTP banke, korišćenje dozvoljenog minusa je bez kamate, od dana izvršenja transakcije do poslednjeg dana u mesecu, bez obzira o kom iskorišćenom iznosu je reč!
 • Posebna pogodnost za penzionere koji primaju penziju u OTP banci i imaju Paket za penzionere!


Možda vas zanimaKorisne informacije

Uslovi za dobijanje dozvoljenog minusa

 • Iznos dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu odobrava se nakon priliva jedne plate ili penzije na tekući račun, a u visini prosečne mesečne zarade/penzije, maksimalno do 800.000 dinara.
 • Ugovor o dozvoljenom prekoračenju važi maksimalno 12 meseci. Po isteku ovog perioda, ugovor se obnavlja na zahtev klijenta, ukoliko su ispunjeni svi uslovi za obnavljanje koje je definisala banka.
 • Za OTP dozvoljeni minus vam je potrebna minimalna dokumentacija,ponesite u filijalu važeći lični dokument i Potvrdu o zaposlenju i visini primanja!

Kamate i naknade

 • Kamatna stopa na dozvoljeno prekoračenje 2,5% na mesečnom nivou.
 • Posebna pogodnost za penzionere koji primaju penziju u OTP banci i imaju Paket za penzionere – kamata na dozvoljeno prekoračenje 1,99% na mesečnom nivou!
 • Naknada za odobravanje dozvoljenog minusa: 300 dinara jednokratno.

 Reprezentativni primer

Primer za period korišćenja od 12 meseci za zaposlene

Iznos dozvoljenog prekoračenja 40.000 dinara
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 34,49%
Metod obračuna kamate Konformni
Naknada za odobravanje 300 dinara
Ukupan iznos u dinarima koji će klijent vratiti na kraju ugovornog perioda 52.022 dinara
EKS godišnje
47.96%

Potrebna dokumentacija

Za zaposlene:

 • Važeća lična karta/pasoš
 • Za klijente koji primaju platu u drugoj banci – promet po tekućem za poslednja tri meseca
 • Blanko sopstvena menica (dobija se u banci po odobrenju kredita)
Za penzionere koji primaju penziju u OTP banci je dovoljan lični dokument.

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije