Dozvoljeni minus za RPG

 
 


Stalno dostupna rezerva sredstava za sve potrebe vašeg poslovanja

Pozajmica

Možete dobiti pozajmicu po računu i ako do sada niste bili klijent OTP banke!


Ovakav vid kratkoročnog kreditiranja ćete dobiti čak i ukoliko dosad niste sarađivali sa OTP bankom. Da biste aplicirali za pozajmicu, dovoljno je da dostavite potvrdu o ostvarenom prometu u drugim bankama i otvorite račun u OTP banci Srbija. Ukoliko ispunjavate potrebne uslove, pozajmica vam može biti na raspolaganju u roku od dva radna dana.

 

 

Korisne informacije

Šta vam omogućava pozajmica po računu?

  • Izvršenje svih plaćanja čak i onda kada je iznos sredstava na vašem poslovnom računu manji od obaveza koje morate da platite
  • Likvidnost u svakom momentu jer će se na vašem računu uvek nalaziti neophodan iznos sredstava

Šta čini OTP pozajmicu posebnom?

  • Iznos: do 20.000 EUR!
  • Korišćenje kredita se odobrava u trajanju do 12 meseci
  • Kamatu plaćate samo na onaj iznos novca i za one dane kada ste koristili pozajmicu.
  • Fiksna kamatna stopa

Naknade

Referentna kamatna stopa NBS


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou