Dopuna kredita mobilnog telefona SMS-om

Ukoliko ste korisnik Visa/Master platne kartice, možete dopuniti kredit za mobilni telefon SMS-om. Servis je dostupan za sve mobilne operatere u Srbiji (MTS, Telenor i VIP), sa bilo kojeg mesta u zemlji i inostranstvu, u iznosu koji sami izaberete. Registrujte se u najbližoj filijali OTP banke!


Jednostavna registracija i dopuna!

Prijavljivanje i korišćenje usluge je besplatno, registrujte se u najbližoj filijali OTP banke! Nakon izvršene registracije, na prijavljeni broj mobilnog telefona ćete dobiti SMS poruku sa mPIN-om, odnosno šifrom kojom ćete ubuduće potvrđivati sve transakcije dopune prepaid kredita. Važno je da mPIN čuvate u tajnosti i ne otkrivate ga trećem licu.

Takođe, možete dopuniti i telefone svojih članova porodice i prijatelja (korisnici VIP Mobile operatera moraju prijaviti brojeve telefona grupe Porodica & Prijatelji).

Naknade

Info


Prepaid kredit može dopuniti i prepaid i postpaid korisnik - korisnik Visa/Master platne kartice.

 

 

 

Korisne informacije

Kako dopuniti kredit u MTS mreži?

Šaljete SMS poruku na broj 8585.

Minimalni iznos dopune je 100 dinara.
Format SMS poruke kojom se dopunjuje kredit:

Za dopunu sopstvenog prepaid računa:

 • Napišite SMS u formatu: *
 • Pošaljite SMS na 8585
 • Sačekajte USSD – potvrdnu poruku na koju treba da odgovorite (opcija reply ili response u zavisnosti od modela telefona).
 • Upišite Vaš mPIN i pošaljite poruku
 • Sačekajte potvrdu izvršene komande
Primer: 500 visa (500 dinara dopune sa Visa karticom)

Za dopunu drugih prepaid računa:

 • Napišite SMS u formatu: *
 • Pošaljite SMS na 8585
 • Sačekajte USSD – potvrdnu poruku na koju treba da odgovorite (opcija reply ili response u zavisnosti od modela telefona).
 • Upišite Vaš mPIN i pošaljite poruku
 • Sačekajte potvrdu izvršene komande
Primer: 500 0641111111 visa (500 dinara dopune za broj 0641111111 sa Visa karticom)

* Osoba čiji ste telefon dopunili takođe prima potvrdu izvršene dopune.
* Dodatak VISA ili MC označava sa koje kartice se vrši dopuna. Klijent može da se odluči samo za registraciju jedne platne kartice kod jednog mobilnog operatera.
* Sa svog telefona možete dopuniti prepaid račune samo korisnicima koji pripadaju istom operateru.

Način tarifiranja
Slanje SMS poruke na broj 8585 je besplatno.
Za sve korisnike važe sledeća pravila korišćenja:

 • dnevni limit je 1.000 dinara za VISA kartice
 • mesečni limit je 5.000 dinara
 • u slučaju prekoračenja limita, korisnici će biti obavešteni odgovarajućim SMS porukama
 • korisnik je odgovoran za to da svoj PIN kod (lozinku) čuva na sigurnom mestu i ne otkriva drugima. MTS ili Banka ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju zloupotrebe.
 • Ukoliko korisnik 5 puta pogreši pri unosu mPIN-a, biće automatski stavljen na crnu listu, a usluga će biti blokirana. Za ponovno aktiviranje usluge, kao i za sva obaveštenja korisnik se može obratiti banci ili korisničkom servisu MTS-a na broj 064 789.

Kako dopuniti kredit u TELENOR mreži?

Šaljete SMS poruku na broj 8484

Minimalni iznos dopune je 200 dinara.
Format SMS poruke kojom se dopunjuje kredit:

Za dopunu sopstvenog prepaid računa:

 • Napišite SMS u formatu: 1 mPIN IZNOS
 • Pošaljite SMS na 8484
 • Sačekajte SMS poruku za potvrdu dopune
Primer: 1 1234 500 (500 dinara dopune, mPIN je 1234)

Za dopunu drugih prepaid računa:

 • Napišite SMS u formatu: 2 mPIN broj telefona IZNOS
 • Pošaljite SMS na 8484
 • Sačekajte SMS poruku za potvrdu dopune
Primer:2 1234 0631222222 500 (500 dinara dopune za broj 0631222222, mPIN je 1234)

Za pregled izvršenih transakcija:

 • Napišite SMS u formatu: T mPIN
 • Pošaljite SMS na 8484
 • Sačekajte SMS odgovor potvrde komande
 • Sačekajte SMS odgovor sa pregledom Vaših pet poslednjih transakcija
Primer:T 1234

Za promenu mPIN-a:

 • Napišite SMS u formatu: LOZINKA_mPIN_novi mPIN_novi mPIN
 • Pošaljite SMS na 8484
 • Sačekajte potvrdu izvršene komande
Primer:LOZINKA 1234 5678 5678, gde je 1234 stari, a 5678 novi mPIN

Za pomoć:

 • Napišite SMS u formatu: POMOC mPIN
 • Pošaljite SMS na 8484
 • Sačekajte SMS odgovor sa pregledom dostupnih komandi
Primer:POMOC 1234

Za promenu jezika:

 • Napišite SMS u formatu: JEZIK mPIN s
  Gde može biti "s" za srpski ili "e" za engleski jezik
 • Pošaljite SMS na 8484
 • Sačekajte SMS odgovor potvrde komande
Primer:JEZIK 1234 s, za promenu na srpski

* Sa svog telefona možete dopuniti prepaid račune samo korisnicima koji pripadaju istom operateru.

Način tarifiranja

Slanje SMS poruke na broj 8484 je besplatno.
Za sve korisnike važe sledeća pravila korišćenja:

 • dnevni limit je 5.000 dinara za VISA kartice
 • mesečni limit je 15.000 dinara
 • u slučaju prekoračenja limita, korisnici će biti obavešteni odgovarajućim SMS porukama
 • korisnik je odgovoran za to da svoj PIN kod (lozinku) čuva na sigurnom mestu i ne otkriva drugima. Telenor ili Banka ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju zloupotrebe.
 • za sva obaveštenja korisnik se može obratiti banci ili Telenorovom call centru na 063 9863.

Kako dopuniti kredit u VIP mreži?

Šaljete SMS poruku na broj 1288.

Minimalni iznos dopune je 100 dinara.
Format SMS poruke kojom se dopunjuje kredit:

Za dopunu sopstvenog prepaid računa:

 • Napišite SMS u formatu: 1 mPIN IZNOS
 • Pošaljite SMS na 1288
 • Sačekajte SMS poruku za potvrdu dopune
Primer:1 1234 500 (500 dinara dopune, mPIN je 1234)

Za dopunu drugih prepaid računa:

 • Napišite SMS u formatu: 2 mPIN broj telefona IZNOS
 • Pošaljite SMS na 1288
 • Sačekajte SMS poruku za potvrdu dopune
Primer:2 1234 0601222222 500 (500 dinara dopune za broj 0601222222, mPIN je 1234)
Primer:2 1234 Pera 500 (500 dinara dopune za ime prijatelja Pera, mPIN je 1234)

Za pregled izvršenih transakcija:

 • Napišite SMS u formatu: T mPIN
 • Pošaljite SMS na 1288
 • Sačekajte SMS odgovor potvrde komande
 • Sačekajte SMS odgovor sa pregledom Vaših pet poslednjih transakcija
Primer:T 1234

Za pregled liste prijatelja i porodice (p & p) * Samo za korisnike VIP-a:

 • Napišite SMS u formatu: PP mPIN
 • Pošaljite SMS na 1288
 • Sačekajte SMS odgovor sa listom Vaših prijatelja i porodice (maksimum pet brojeva)
Primer:PP 1234

Za promenu mPIN-a:

 • SMS u formatu: LOZINKA_mPIN_novi mPIN_novi mPIN
 • Pošaljite SMS na 1288
 • Sačekajte potvrdu izvršene komande
Primer:LOZINKA 1234 5678 5678, gde je 1234 stari, a 5678 novi mPIN

Za pomoć:

 • Napišite SMS u formatu: POMOC mPIN
 • Pošaljite SMS na 1288
 • Sačekajte SMS odgovor sa pregledom dostupnih komandi
Primer:POMOC 1234

Za promenu jezika:

 • Napišite SMS u formatu: JEZIK mPIN s
 • Gde može biti "s" za srpski ili "e" za engleski jezik
 • Pošaljite SMS na 1288
 • Sačekajte SMS odgovor potvrde komande
Primer:JEZIK 1234 s, za promenu na srpski

* Vip: može da bude broj telefona ili nadimak prijatelja ili porodice
* Sa svog telefona možete dopuniti prepaid račune samo korisnicima koji pripadaju istom operateru.

Način tarifiranja

Slanje SMS poruke na broj 1288 je besplatno.
Za sve korisnike važe sledeća pravila korišćenja:

 • dnevni limit je 5.000 dinara za VISA kartice
 • mesečni limit je 15.000 dinara
 • u slučaju prekoračenja limita, korisnici će biti obavešteni odgovarajućim SMS porukama
 • korisnik je odgovoran za to da svoj PIN kod (lozinku) čuva na sigurnom mestu i ne otkriva drugima. VIP ili Banka ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju zloupotrebe.
 • za sva obaveštenja korisnik se može obratiti banci ili VIP call centru 060 1234.