Domaći platni promet Domaći platni promet Domaći platni promet Domaći platni promet

Domaći platni promet

  • OTP banka - vaš pouzdan partner
  • Povoljne tarife


Platni promet za efikasno poslovanje

Izborom naše banke dobijate pouzdanog partnera u obavljanju svakodnevnih finansijskih aktivnosti. Savremena tehnologija i kvalitetan kadar garantuju brz, siguran i sveobuhvatan servis uz minimalno trošenje Vašeg vremena. Servis platnog prometa je dostupan na svim našim lokacijama, a povezanost online vezom omogućava trenutni protok informacija štedeći time vaše vreme i novac.

instant placanja

Instant plaćanja


Mogućnost plaćanja - 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini.

 

 


Šta vam OTP poslovni račun omogućava?

  • Bezgotovinsko plaćanje na račune svih učesnika platnog prometa
  • Gotovinske uplate i isplate
  • Redovno i tačno obaveštavanje o svim prometnim stavkama na računu putem izvoda (na šalteru, poštom, elektronski i faksom)
  • Servis elektronskog bankarstva
  • Plaćanja po povoljnim tarifama
  • Korišćenje platnih kartica na bankomatima i POS terminalima
  • Korišćenje okvirnog kredita - dozvoljenog prekoračenja na računu.

NBS

Registracija menica i ovlašćenja u Registar NBS


Odluka NBS o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja.

 

 

 

Korisne informacije

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije

 

 

 


​-