Dinarska štednja Dinarska štednja Dinarska štednja Dinarska štednja

Dinarska štednja

  • Saznajte prednosti dinarske štednje
  • Birajte štednju u svom ritmu
  • Siguran rast dinarskih uloga

Oročena štednja

Birajte period oročenja svojih sredstava – da li želite da ih oročite na jedan, tri, šest ili 12 meseci. Ukoliko želite, možete automatski preneti sredstva po osnovu obračunate i pripisane kamate na neki od računa po viđenju.

Informišite se!

Pregled kamatnih stopa

Reprezentativni primer

OTP Tempo štedni račun

OTP Tempo štedni račun je vrsta stepenaste štednje kod koje se kamata uvećava svakog kalendarskog meseca. Jedan ciklus OTP Tempa traje dvanaest meseci.

Informišite se!

Saznajte više

Pregled kamatnih stopa

Reprezentativni primer

Depoziti

Osiguranje depozita


OTP banka Srbija učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije informacije o osiguranju depozita možete pročitati ovde.

 

 

Informišite se!

Potrebne su vam detaljnije informacije?