DinaCard DinaCard DinaCard DinaCard

     Dina Poslovna
     kartica


Plaćajte brzo i jednostavno sve svoje poslovne troškove u zemlji!

Dina Poslovna kartica je namenjena svim pravnim licima i preduzetnicima koji imaju otvoren tekući račun u našoj banci. Možete ovlastiti neograničeni broj korisnika dodatnih kartica! Rok važenja kartice je tri godine.

Raspoloživa sredstva na kartici

Iznos raspoloživih sredstava na kartici zavisi od visine sredstava na vašem dinarskom tekućem računu uključujući i sredstva dozvoljenog prekoračenja po dinarskom tekućem računu, a u okviru mesečnog limita koji je određen po svakoj izdatoj kartici.

Sredstva obezbeđenja

Pravna lica: blanko sopstvena menica

Preduzetnici: blanko sopstvena menica koja glasi na ime vlasnika/osnivača uz Ugovor o jemstvu prilikom registracije kolaterala

Korisne informacije

Izgubljena ili ukradena kartica?