Digitalno – tamo gde je klijent

Author
Vuk Kosovac Član Izvršnog odbora zadužen za poslove sa stanovništvom i razvoj digitala, OTP banka Srbija

Verujem da banke već sada možemo posmatrati kao tehnološke kompanije koje pružaju finansijske proizvode i usluge korisnicima. Odavno smo iskoračili iz stereotipa da su banke trome, rigidne organizacije koje sporo prihvataju promene. Zapravo možemo reći da su danas upravo banke generatori promena u smislu da digitalizacijom i inoviranjem svog poslovanja omogućavaju primenu inovacija drugih biznisa. Većina savremenih tehnologija se često oslanja na platna rešenja banaka koje procesuiraju plaćanja i obezbeđuju sigurnost i pouzdanost izvršenja transakcija. Ako uporedimo tržište pre samo 10 godina i sada, malo gde ćete videti toliki stepen inovacija kao u industriji finansija.

DIGITALNA FABRIKA OTP BANKE

Sa skoro 300 hiljada digitalnih korisnika danas, sasvim sigurno možemo da kažemo da je OTP  banka tamo gde je klijent – a klijent je na digitalu. Na tom putu ka izgradnji jednostavnog korišćenja bankarskih usluga i agilnog odnosa sa našim klijentima, ključnu ulogu imala je i naša DIGITALNA FABRIKA. Kroz primenu agilnog načina rada mešovitih timova u sprintevima, mi uspevamo da lansiramo brojna unapređenja na mesečnom nivou i time odgovorimo na dinamiku razvoja koju naši klijenti očekuju. U tome nam dosta pomažu povratne informacije upravo naših klijenata koje prikupljamo zahvaljujući internom sistemu za kontinuirano praćenje zadovoljstva naših korisnika, pa smo tako samo u 2022. dobili povratne informacije od oko 100,000 klijenata. Primarni cilj svih unapređenja aplikacija i procesa je da omogućimo klijentima da jednostavnije, brže i na intuitivan način dobiju rešenje koje očekuju od svoje banke. A kod nas je čak i savetovanje dobilo online formu u vidu jako važne nove funkcionalnosti m-bank aplikacije koju smo nazvali Moje finansije a koja sadrži tri praktična alata da sebi olakšate planiranje i upravljanje svojim finansijama, kroz opciju Kategorije koja jasno prikazuje vašu potrošnju klasifikovanu po predmetu plaćanja, zatim opciju Budžetiranje kako biste mogli da opredelite iznos koji vam je neophodan za određeni period i mogućnost Ciljane štednje, trenutno jedino dostupne u OTP banci. Na taj način pomažemo i savetujemo korisnike da redovno izdvajaju manja sredstava i  uštede za nešto što već dugo vremena žele sebi da priušte. Vrlo jednostavno se u aplikaciji otvori štedni račun, bilo u dinarima ili evrima, postavi se cilj štednje a sredstva se po želji preusmeravaju na taj račun po dinamici koji sami izaberete. Slikovito je prikazano uz date primere želja za štednju.

 

Isto tako, naši klijenti mogu da zaborave na novčanik i da sva plaćanja obavljaju beskontaktno – putem svog pametnog mobilnog telefona kroz Apple Pay ili Google Pay funkcionalnost tako što se preuzme aplikacija u zavisnosti od toga da li se koristi Android ili IOS i unese Mastercard kartica. Plaćanja su u mnogome olakšana skeniranjem QR koda koje omogućava da na jednostavan način plaćate mesečne račune ili da plaćate na prodajnim mestima bez korišćenja gotovine i platnih kartica, pri čemu se transakcija realizuje istog trenutka a samo jedan klik zamenjuje popunjavanje podataka primaoca uplate. Dovoljno je da otvorite aplikaciju, odaberete opciju IPS i skenirate QR kod sa računa, bilo papirnog ili elektronskog. Uplatnica će se automatski popuniti, a na vama je samo da potvrdite plaćanje ili promenite iznos ili svrhu ukoliko je potrebno. Takođe, IPS opcijom možete plaćati i na prodajnim mestima na dva načina, kroz opciju IPS skeniraj  tako što skenirate QR kod koji generiše trgovac na POS aparatu ili na računu, ili putem IPS pokaži  tako što trgovac skenira QR kod koji generišete vi u okviru IPS opcije u m-bank aplikaciji.

Veoma korisna mogućnost za slanje novca je Prenesi, za koju je potrebno da klijent samo registruje ovu uslugu i da zna broj telefona primaoca i jednim klikom u aplikaciji prenese iznos koji opredeli, tako što otvori m-bank aplikaciju, odabere IPS Prenesi i upiše broj telefona osobe kojoj šalje novac. Transakcija se momentalno izvršava, a sve što je potrebno je da primalac novca registruje Prenesi u m-bank aplikaciji kroz dva klika.

Mi težimo da moderna, digitalna rešenja približimo klijentu bez obzira na kanal i uslugu koju je izabrao. Život i poslovanje u eri post-modernizma diktiraju i trend bazične digitalne finansijske pismenosti. Zato se posebno radujemo što nakon ovih, usudiću se da kažem digitalnih osnova, sada uspešno i hrabro prelazimo na sledeći nivo digitalizacije – hiper-personalizaciju bankarskih usluga.

Tags:
    0 komentara
    Vuk Kosovac Član Izvršnog odbora zadužen za poslove sa stanovništvom i razvoj digitala, OTP banka Srbija

    Borac za digitalizaciju i redefinisanje tradicionalnog pristupa finansijskim uslugama. Na čelu je timova koji se bave inoviranjem i razvojem finansijskih proizvoda banke, segmentacijom klijenata, data miningom, advertajzingom i komunikacijama. Među mnogim inovacijama koje razvija u bankarstvu, vodio je uspostavljanje prve digitalne ekspoziture u Srbiji.

    Vrati se gore